Jezus po prawicy Bożej

biblia (Mini)
A gdy Pan Jezus to do nich powiedział, został wzięty w górę do nieba i usiadł po prawicy Boga.

Ewangelia Marka 16,19

 

Wiele chrześcijańskich prawd w sposób bezpośredni wynika z tego, że Pan Jezus jako zmartwychwstały człowiek został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Bożej:

– Stamtąd zesłał Ducha Świętego na ziemię:
Wywyższony tedy prawicą Bożą i otrzymawszy od Ojca obietnicę Ducha Świętego, sprawił to, co wy teraz widzicie i słyszycie (Dz.2,33).

– Dopiero gdy zasiadł po prawicy Boga, mógł stać się głową Zgromadzenia Bożego. Bóg wzbudził go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością (…). I wszystko poddał pod nogi jego, a jego samego ustanowił ponad wszystkim Głową Kościoła (Ef.1,20-22).

– Pan Jezus będący w niebie jest tym, ku któremu są skierowane nasze serca:
A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej; o tym, co w górze, myślcie, nie o tym, co na ziemi (Kol.3,1-2).

– Stamtąd daje nam pewność naszego zbawienia:
Lecz gdy On złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej (Hbr.10,12).

– On jest celem naszej drogi wiary:
Przeto i my (…) biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i usiadł na prawicy tronu Bożego (Hbr. 12,1-2).