Jutro będzie za późno!

biblia (Mini)
Oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia.
(2Kor.6,2)


 

Pewien prawdziwie wierzący duchowny, będący błogosławieństwem dla wielu ludzi końca XIX wieku, napisał kilka słów napomnienia dotyczących powyższego wersetu, które chcemy przytoczyć. Pisarz odnosi się do „głupich panien” z podobieństwa, które pewnego razu Pan Jezus Chrystus opowiedział swoim uczniom (Ewangelia Mateusza 25,1-13).
Jeśli ktoś z naszych czytelników nie zna treści tego podobieństwa, zachęcamy do jego przeczytania. Oto, co ów duchowny miał do powiedzenia:

Kiedy młot wieczności po raz ostatni zostanie uniesiony, aby wydać swój głuchy dźwięk i zamienić dzień dzisiejszy we wczorajszy, będzie za późno. Dzisiaj ty i ja możemy mieć przed sobą kolejne 10 albo 12 lat, ale równie dobrze może to być też tylko kilka tygodni.
Dzisiaj! Dzisiaj! Czas jest krótki i jeśli zaniedbamy tego, co powinno być uczynione w ciągu jednej minuty, to nie będzie mogło być już wykonane w tysiącu minut w wieczności.
Głupie panny spóźniły się tylko pięć minut, ale było dla nich za późno – na zawsze, na wieczność! One jeszcze kupowały… Miały do załatwienia taką drobną sprawę, ale gdy wróciły, drzwi były zamknięte. Pukały i prosiły, płakały i szlochały, ale zza drzwi mogły jedynie usłyszeć: „Nie znam was”. Kiedy dzisiaj TY – kropla wody, którą na chwilę rozświetli blask słońca – wpadniesz do oceanu wieczności… czy dla wszystkich wszystko się skończy? Nie! Ale dla Ciebie jedna rzecz minie bezpowrotnie – w wieczności nie ma szansy na nawrócenie.

Ten dzień jest dzisiaj! Jutro będzie za późno! Nasze życie w rzeczywistości jest wyznaczonym dla nas czasem, czasem na uregulowanie relacji z Bogiem i zwrócenia się na powrót do Niego. Nie wiemy ile Bóg dał nam czasu, może właśnie twój lub mój się kończy…

Żyjemy po to aby naprawić naszą relację z Bogiem, a miłosierdzie Boże objawia się w Jego cierpliwości do nas. Należy się nawrócić, na to właśnie czeka nasz Ojciec w Niebie, który bardzo tego pragnie. Wykorzystaj ten czas! Przyjdź do Niego dzisiaj, aby mieć wieczne błogosławieństwo, aby Jego miłość na zawsze usunęła strach z Twojego serca!

bracia, powołani zostaliście do wolności (…) postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała (…) Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. (Ga.5:13;16;22-23)