kaźń, czy życie wieczne


I odejdą ci na kaźń wieczną,
sprawiedliwi zaś do życia wiecznego.

Ewangelia Mateusza 25,46

 

Siedzący naprzeciwko mnie mężczyzna już dawno minął się z półmetkiem swego życia. Nie wierzył w nic – ani w Boga, ani w niebo, ani też w istnienie piekła. Z drwiącym uśmiechem dodał:
„Jeżeli nawet istnieje niebo, to nie mam najmniejszej ochoty tam trafić. Szanse na to, że spotkałbym tam moich najlepszych kumpli, są doprawdy niewielkie.”

Odpowiedź ta nie daje mi spokoju. W co jednak wierzy taki pożałowania godny człowiek? Może podziela wygodny pogląd niemieckiego poety Morgensterna który napisał: „Nie ma prawa istnieć to, czemu istnieć nie wolno” (oryg. „Nicht sein kann, was nicht sein darf”)? Tak myśli bowiem wielu ludzi, również takich, którym w innych kwestiach nie brak rozsądku. Ale nasze „nie pozwalam” nie zmienia nic z rzeczywistości.

W innych sferach życia żaden człowiek nie podjąłby bezmyślnie tak wysokiego ryzyka! Większość z nas ubezpiecza się na wypadek wszelkich możliwych niebezpieczeństw, jakie mogą nas tylko spotkać, inwestując w to czas i pieniądze. Tym bardziej, jeśli chodzi o naszą wieczną przyszłość, powinniśmy zatroszczyć się o nią odpowiednio wcześnie i dogłębnie zbadać realia naszego położenia!

Kto uważa Boga za kogoś, kto chce zepsuć mu zabawę, a niebo za nudne miejsce, myśląc, że w piekle będzie mu wolno dalej grzeszyć, uległ baśniom i jest ofiarą tragicznej pomyłki. Wszelka nędza, jaka przyszła na świat przez grzech, na miejscu wiecznej kaźni urośnie do stanu niewyobrażalnej koncentracji: samotność, bezsilność, beznadzieja i rozpacz będą wypełniać tam całą wieczność. 2 List do Tesaloniczan (1,8-9) mówi o karze dla ludzi żyjących bez Boga i nieposłusznych ewangelii Pana Jezusa jako o zatraceniu wiecznym, oddaleniu od oblicza Pana i mocy chwały Jego. Czyż można wyobrazić sobie coś straszniejszego niż miejsce, w które Bóg będący miłością nawet nie spojrzy?

W przeciwieństwie do tego wszystko, co zostało podarowane wierzącym przez Pana Jezusa Chrystusa, znajdzie swe spełnienie w wiecznej chwale – życie wieczne w radosnej, niezmąconej społeczności z Bogiem, Jego Synem i wszystkimi dziećmi Bożymi oraz wieczna radość z obfitości bogactw Chrystusa, które chce dzielić on z wierzącymi, których nabył za cenę swej własnej krwi.

A gdzie ty trafisz? W miejsce kaźni, czy do radości życia wiecznego?
Wybór należy do ciebie.