Korzyści ze Starego Testamentu

biblia (Mini)

Cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy (…) przez pociechę z Pism nadzieję mieli.
List do Rzymian 15,4

 
 

Biblia składa się z dwóch części: Nowego i Starego Testamentu. Pan Jezus dzieli księgi Starego Testamentu na trzy grupy: księgi zakonu (prawa), psalmy i księgi prorockie (Łk.24,44). My również dojdziemy do podobnego wniosku, jeśli podczas czytania zaczniemy się zastanawiać: jaka to księga – historyczna, o charakterze poetyckim czy proroczym?

Stary Testament relacjonuje historię ludu izraelskiego i zawiera wiele proroctw dotyczących tego ludu. Być może niejednokrotnie pytamy, jakie korzyści ze Starego Testamentu będziemy mieli jako chrześcijanie, zagłębiając się w tę część Biblii?

 

Dzisiejszy fragment ze Słowa Bożego daje nam jasną odpowiedź na to pytanie. Również Stary Testament może przynieść nam wielką duchową korzyść. Pomyślmy przy tym o trzech aspektach:

– Po pierwsze, w Starym Testamencie jest zilustrowana nauka Nowego Testamentu. Pomyślmy na przykład o wyprowadzeniu ludu izraelskiego z Egiptu, które jest obrazowym przedstawieniem wyrwania nas, ludzi, którzy przychodzą do Chrystusa w obecnym czasie, z mocy i spod tyranii szatana i zepsutego świata.

– Po drugie, z wiary takich mężów jak Abraham, Mojżesz i Dawid możemy się nauczyć, jak praktycznie ufać Bogu nawet w najtrudniejszych chwilach.

– Po trzecie, mężowie wiary ze Starego Testamentu jak np. Józef, wskazują wyraźnie na życie Jezusa Chrystusa. Ich życie i postępowanie w różnym stopniu przedstawia nam piękno osoby Zbawiciela, którego pełna odsłona nastąpiła później i jest zobrazowana w nowotestamentowych Ewangeliach. Kierując się tymi starotestamentowymi pouczeniami, dostrzegamy, że pomaga nam to jeszcze lepiej Go poznać.