kto głosi prawdę?


Odpowiedział im Jezus:
Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, pierwej niż Abraham był, Jam jest.

Ewangelia Jana 8,58

 

Na pewno zostałeś już kiedyś zagadnięty przez reprezentanta lub zwolennika jakiejś grupy religijnej. Być może tacy ludzie pukają do Twoich drzwi i zachęcają do rozmowy. Jak można stwierdzić, czy rzeczywiście głoszą prawdę? Istnieją pytania, które możesz spróbować im postawić, aby to sprawdzić:

W czyim imieniu przychodzicie?
Czy tylko w imieniu Pana Jezusa, Syna Bożego, jak przedstawia nam to Biblia?
On jest ponad wszystkimi, Bóg błogosławiony na wieki, odwieczny Stwórca, który stał się człowiekiem, zmarł i zmartwychwstał (Rz.9,5; 1Kor.15,3-4).

Jaką przynosicie naukę?
Jako człowiek mam sumienie i serce. Moje sumienie potrzebuje prawdy, pokoju i pewności. Pewnego dnia będę musiał zdać sprawę ze swojego życia. Czy przynosicie mi przebaczenie od Boga? Moje serce potrzebuje miłości. Czy możecie mi opowiedzieć o kimś, kto mnie kocha, takim, jakim jestem? Czy przynosicie mi Jezusa, Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie (Gal. 2,20)?

Na co się powołujecie? Czy tylko na Biblię?
Tylko Biblia przecież jest Słowem, które Bóg podarował ludziom. Jest jedynym fundamentem wiary i nadziei chrześcijan. Jako Boże Słowo, które pozostawił nam sam Stwórca, a spisali natchnieni Duchem Świętym prorocy (Iz.24,16; 2Tym.3,15-17) jest ono jedynym drogowskazem do zbawienia. Tylko Biblia jest pewną i niezmienną instrukcją jaką pozostawił nam ludziom Wszechmocny Bóg, gdyż On jest Tym, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy (1Tym.2,4).

Czy osobiście jesteście szczęśliwi?
Różne grupy religijne czy sekty stawiają swoim członkom wysokie wymagania, żądając wykonywania pewnych uczynków, uczestnictwa w jakiś obrzędach lub też wnoszenia opłat pieniężnych, tym samym ich zniewalając i unieszczęśliwiając. Jednak szczera wiara w Jezusa Chrystusa wyzwala spod wszelkiej niewoli i skutecznie uszczęśliwia na zawsze – to wiara w wielkiego i miłującego DAWCĘ!