kto idzie za mną…

biblia (Mini)

A Jezus znowu przemówił do nich tymi słowy: Ja jestem światłością świata; kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota.
Ewangelia Jana 8,12

 

Bóg jest światłością i miłością. Boża natura jest doskonale scharakteryzowana właśnie tymi dwoma wyrażeniami. Kiedy Syn Boży stał się człowiekiem i przebywał na ziemi, te dwie cechy Bożego charakteru zostały nam doskonale przedstawione. Lecz ludzie odrzucili Tego, który przybył na ziemię, aby objawić Boga. Dlaczego?  Ponieważ Jego święte życie pokazywało, że oni sami żyją w grzechu i ciemności (por. J.1,9). Nie zaakceptowali Bożego zbawienia, lecz umiłowali ciemność i odrzucili światłość Bożą (por. J.1,5; 3,19).

Również dzisiaj, jeśli ktoś unika Bożego światła i odrzuca Pana Jezusa Chrystusa jako swojego Odkupiciela, tan spotka się z Nim, jako ze sprawiedliwym i nieubłaganym Sędzią. Możemy się cieszyć, że wciąż są osoby przyjmujące przez wiarę Tego, który jest światłością i Zbawicielem świata. Dla nich Pan Jezus jest ciągłym światłem, rozjaśniającym ich ścieżki. Nie żyją oni już w ciemności. Widzą otaczającą ich rzeczywistość przez pryzmat Bożego światła. Z pomocą Biblii odkrywają, że jest droga w tym świecie, którą mogą bezpiecznie podążać, widząc na niej ślady kroków swojego Pana. Po niej mogą chodzić pewnie, ponieważ ścieżka ta jest jasno rozświetlona aż do samego jej kresu – do chwały nieba.