któż więc może być zbawiony?

biblia (Mini)

 


Któż więc może być zbawiony?
Ewangelia Marka 10,26

 

Powyższe pytanie zadali Panu uczniowie po spotkaniu z bogatym młodzieńcem, który myślał, że może odziedziczyć życie wieczne. Miał wiele ziemskich posiadłości, ale odczuwał, że pieniądze się nie liczą, jeśli chodzi o zdobycie życia wiecznego. Dlatego chciał uczynić coś szczególnego. Jednakże to, czego Pan od niego wymagał, było dla niego przeszkodą nie do pokonania: Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, po czym przyjdź i naśladuj mnie. Mężczyzna ten odszedł zasmucony, a Pan powiedział, iż: Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego” ( Mk.10,25).

My również możemy zapytać jak uczniowie: Któż więc może być zbawiony? Czy to jest w ogóle możliwe? Pan odpowiedział im: dla człowieka nie jest, ale dla Boga tak (Marka 10,27).

Dlaczego Pan jest tak nieugięty, mówiąc o rezygnacji z dóbr ziemskich? Ponieważ On pragnie, aby nasze serce należało wyłącznie do Niego! Posiadanie życia wiecznego jest równoznaczne z posiadaniem samego Pana Jezusa Chrystusa i On wymaga, aby nasza miłość należała wyłącznie do Niego – tak, jak narzeczony spodziewa się od swojej przyszłej żony, że będzie kochała tylko jego, nikogo więcej. To oczywiste, że bogacze nie są jedynymi ludźmi, których serca przylgnęły do ziemskich dóbr czy innych wartości materialnych. Dotyczy to również tych, którzy są dumni ze swojej pozycji społecznej albo pokładają ufność w swojej wiedzy i zdolnościach. Jeżeli nie jesteśmy gotowi tego wszystkiego pozostawić, nie mamy szans na otrzymanie Bożych, wspaniałych błogosławieństw. Są one przeznaczone dla pokornych.