ŁASKA (1)

biblia (Mini)
A teraz niezależnie od zakonu objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy.
List do Rzymian 3,21

 

Pewna znana firma produkująca drogie rowery, z okazji 50-lecia istnienia ogłosiła niebywałą promocję. Przez tydzień sprzedawała swoje świetne wehikuły za symbolicznego dolara. Chętnych nie brakowało. Niektórzy, nie wiedząc wcześniej o tej promocji, kupili rowery za wysoką cenę. Gdy dowiedzieli się parę dni później, że mogli nabyć swój wymarzony sprzęt właściwie za darmo, byli niezadowoleni, zawiedzeni i narzekali na niesprawiedliwość takiej sprzedaży. 

Przykład ten ilustruje nam, czym jest łaska Boża. W poprzednich wiekach Bóg ustanowił prawo – 613 przykazań, z których 248 to zakazy, a 365 to nakazy. Podstawą tego prawa (tzw. zakonu) był Dekalog, wszystkim nam znany. Z nim wiązało się jednak przekleństwo: Przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w księdze zakonu (Gal. 3,10)

Na przestrzeni wieków miliony ludzi usiłowało sprostać wymaganiom Prawa Bożego. Także dziś panuje rozpowszechnione mniemanie, że na wejście do nieba trzeba sobie zasłużyć, ale któż, mimo szczerych chęci jest w stanie to osiągnąć? 

Obecnie, już  ponad dwa tysiące lat trwa niebywała „promocja” ogłoszona przez Jezusa Chrystusa i jego apostołów: Niezależnie od przestrzegania Dziesięciu Przykazań, każdy, kto wierzy w rezultat zbawczej śmierci Chrystusa na krzyżu, ma zagwarantowaną pewność odpuszczenia grzechów i jest zbawiony na wieki! Biblia nazywa to rokiem łaski Pana. Ów rok łaski trwa już od ponad dwudziestu wieków i wkrótce zakończy się, a nastanie zapowiadany przez proroka Izajasza dzień pomsty naszego Boga (Iz.61,1)

(dokończenie jutro)