ŁASKA (2)

biblia (Mini)
A teraz niezależnie od zakonu objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy.
List do Rzymian 3,21

 

Dla większości ludzi łaska Boża wydaje się niesprawiedliwa. Podobnie jak w przypowieści o pracownikach w winnicy, gdzie jedni pracowali 12 godzin, inni godzinę, a mimo to wszyscy otrzymali taką samą zapłatę. Dobroć właściciela winnicy wywołała oburzenie u tych, którzy pracowali najdłużej.

Powszechnie uważa się, że Bóg jest miłosierny i przymknie oko na nasze grzechy, jednak pomija się fakt, że Bóg okazuje łaskę TYLKO DLA POKUTUJĄCYCH grzeszników, którzy zaufali Chrystusowi i Jego zbawczej ofierze na krzyżu. Tę cudowną łaskę Bożą zapowiadali prorocy: Dawid w Psalmach, Habakuk, czy Izajasz. Także w zakonie były przejawy łaski, jednym z nich był przepis o sześciu miastach ucieczki, w których mógł schronić się człowiek, który nieumyślnie spowodował czyjąś śmierć. Także Aron miał na głowie diadem, symbolizujący Bożą łaskę wobec uchybień kapłanów podczas składania ofiar na ołtarzu. Jeszcze innym przykładem łaski w czasach zakonu jest miedziany wąż zawieszony przez Mojżesza na drzewcu, jako ratunek przed śmiertelnymi ukąszeniami węży. Każdy, kto spojrzał z wiarą na węża, był uratowany. Wspomina o tym wydarzeniu sam Pan Jezus, odnosząc to do Siebie.

W dzisiejszym fragmencie Słowa Bożego, czas łaski, owa niebywała „promocja” od Boga, nazwana jest sprawiedliwością. Potocznie przez sprawiedliwość rozumie się oddanie każdemu tego, na co zasługuje. Wobec nienawróconych ludzi tak właśnie Bóg postąpi, ukarze ich za brak wiary i wszystkie ich złe uczynki. Jednak Boża sprawiedliwość, to coś więcej niż należność. W księdze Rut czytamy o zamożnym Boazie, który wspierał ubogich, co było wyrazem jego sprawiedliwości. Także Bóg okazuje się sprawiedliwy, rozdając to, co najcenniejsze i niemożliwe do nabycia za żadną ludzką cenę. Mam pragnienie, aby wszyscy którzy czytają te „kartki z kalendarza” nie przegapili tej cudownej Bożej „promocji”!