Łaska wam i pokój

biblia (Mini)
Wszystkim, którzy jesteście w Rzymie,
umiłowanym Boga, powołanym świętym:
Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa.

List do Rzymian 1,7

 
Apostoł Paweł w swoim liście zwraca się do wierzących w Rzymie. Na początku nazywa ich umiłowanymi Boga. Ten niecodzienny zwrot jest wyróżnieniem, które dotyczy wszystkich zbawionych i określa naszą relację z Bogiem. On nas miłuje i miłość tę wlał do naszych serc przez Ducha Świętego (Rzymian 5,5). Nasza sytuacja życiowa może zmieniać się jak pogoda, ale jednego zawsze możemy być pewni: słońce miłości Bożej zawsze będzie świecić na Jego dzieci.

Jako wierzący jesteśmy także powołanymi świętymi. Bóg dał nam to wzniosłe stanowisko, którego nie odważylibyśmy się użyć samozwańczo wobec siebie samych. Co ono wyraża?

„Święci” – oznacza, że sam Bóg oddzielił nas od wszelkiego zła i zarezerwował wyłącznie dla Siebie. To chrześcijańskie stanowisko posiadamy od momentu nawrócenia. Nikt nie może go przekreślić i skutecznie zniweczyć, ponieważ Bóg podarował nam je w Panu Jezusie. Z drugiej strony jednak zobowiązuje ono nas do tego, abyśmy jako Jego święci  unikali zła i żyli szczerze dla Niego.

Tak, jak wspomnianym chrześcijanom w Rzymie za czasów apostolskich, tak Bóg i Ojciec nasz daje i dziś nam do dyspozycji każdego dnia łaskę i pokój:

– Przez nawrócenie podarował nam sprawiedliwą swą łaskę oraz opierające się na niej nowe życie, mimo, że zasłużyliśmy sobie na sąd. Teraz ofiaruje nam łaskę do wykonania każdego kolejnego kroku na ścieżce wiary.

– Przez „usprawiedliwienie” możemy od chwili naszego nawrócenia cieszyć się pokojem z BOGIEM. Ale teraz, wśród licznych trosk i pośpiechu codziennego życia, Bóg pragnie udzielać nam SWEGO POKOJU. Pokój Boży jest  ochroną dla naszych serc, który sprawia, że nie są one zatrwożone w konfrontacji z otaczającymi nas ziemskimi okolicznościami.