Lęk przed ludźmi

biblia (Mini)
Lęk przed ludźmi nastawia na człowieka sidła,
lecz kto ufa Panu, ten jest bezpieczny.

(Przypowieści Salomona.29,25)

 

Wszystkim ludziom – również chrześcijanom – aż nadto dobrze znany jest lęk przed ludźmi. Nawet Samuel, jeden z najbardziej oddanych Bogu proroków Starego Testamentu, odpowiedział Bogu na Jego polecenie: Jakże mogę pójść? Gdy usłyszy o tym Saul, zabije mnie! (1Sam.16,2). A przecież był to ten sam mąż Boży, który ufał Bogu i nie bał się zapowiedzieć sądu królowi Saulowi (1Sam.15)! Lecz teraz nagle boi się!
Również o apostole Piotrze czytamy, że kiedy postąpił niesłusznie bał się, gdy przybyli niektórzy uczniowie od Jakuba (Gal.2). Usuwał się i trzymał się z dala, z obawy przed nimi oraz ich domniemaną reakcją.

Czy my często nie zachowujemy się podobnie? Czy będąc wśród ludzi, nawet wierzących, o wykraczających poza Słowo Boże obyczajach, boimy się wśród nich podkreślić znaczenie posłuszeństwa wobec Słowa. Czy gdy jesteśmy otoczeni ludźmi o szkodliwych liberalnych poglądach: pogonią za materialnym dobrobytem, wysoką pozycją społeczną lub stanowiskiem politycznym – nie obawiamy się, że nasza postawa zostanie skomentowana jako konserwatywna? Ogólnie mówiąc: Czy nie lękamy się mówić o sprawach Bożych, które mogłyby skłonić innych do tego, aby nas mniej ceniono albo nawet odrzucano i atakowano?

Niestety, rzadko przychodzi nam spotkać się z chętnym wysłuchaniem tego, że należy się nawrócić i zmienić swoje życie. Oby Pan dodał jednak każdemu z nas łaski ku odwadze do śmiałego wypowiadania rzeczy, które są wolą Boga i stanowią nieodzowny element naszego dobrego boju wiary!