Lewici

biblia (Mini)

 

Lewici będą więc pełnić straż
przy Przybytku Świadectwa.
4. Księga Mojżeszowa 1,53

 

Dlaczego akurat Lewici? Czemu plemię to zostało wyróżnione spośród wszystkich innych i zarezerwowane do pełnienia tak wzniosłej służby świątynnej? Ani w charakterze Lewitów, ani też w ich praktycznym życiu nie znajdujemy choćby cienia duchowej przewagi nad innymi Izraelitami. Patriarcha Jakub, wspominając haniebny czyn ich ojca, który wybił ostrzem miecza wielu ludzi, mówił: Symeon i Lewi – to bracia; miecze ich są narzędziami gwałtu. Nie bierz udziału, duszo moja w radzie ich, nie przyłączaj się do ich wspólnoty, serce moje, bo w gniewie zabili mężów, a w swawoli okaleczyli woły. Przeklęty ich gniew, bo jest gwałtowny, i zapalczywość ich, bo jest sroga (1M.49,5-7).

Lewi – z natury własnowolny, burzliwy i okrutny – miał zostać wyróżniony spośród ludu i otrzymać tak wzniosłe stanowisko! Od początku do końca było to działanie łaski, która chwyta się najbardziej beznadziejnych przypadków. Zstępuje w najgłębsze przepaści i tam dokonuje promiennych zwycięstw. Apostoł Paweł mówi: Prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy (1Tym.1,15).

Jakże przeszywające są słowa: Nie bierz udziału, duszo moja w radzie ich, nie przyłączaj się do ich wspólnoty. Oczy Boga są tak czyste, że nie mogą nawet patrzeć na zło (Hab. 1,13). Bóg nie mógł brać udziału w tajemnej radzie Lewiego i przyłączyć się do jego wspólnoty. Ale znalazł lepsze wyjście – On mógł dopuścić Lewiego do swojej tajemnej rady i zjednoczyć go ze swoją wspólnotą. Mógł zabrać go z jego domu, w którym złożone były narzędzia przemocy i zaprowadzić do świątyni, gdzie odtąd miał zajmować się świętymi przyrządami. Był to akt bezkresnej łaski Bożej, która stała się podstawą wzniosłej służby Lewiego. Jeśli chodzi o niego samego, to niewątpliwie pomiędzy nim a świętym Bogiem istniała olbrzymia przepaść, której nie mogła pokonać żadna ludzka zręczność ani siła. Ale nawet jeśli święty Bóg nie może mieć nic wspólnego z grzechem – to Bóg łaski zdolny był zająć się Lewim!