Listy do siedmiu zborów (1)

biblia (Mini)


Kto ma uszy, niechaj słucha,
co Duch mówi do zborów.
Objawienia Jana 3,22

 

Siedem zborów przedstawionych w Objawieniu Jana (Apokalipsie) przedstawia ogół chrześcijaństwa od momentu jego początków aż po chwilę, gdy sam Pan Jezus Chrystus przyjdzie po tych, którzy zostali odkupieni Jego krwią i są Jego własnością, aby zabrać ich do domu Ojca. Przedstawione tu zbory strofowane są za niesprostanie powierzonej im odpowiedzialności, jaką było składanie wiernego świadectwa o Panu podczas Jego nieobecności. Niemniej jednak Pan był w stanie wybrać z masy wielu martwych wyznawców nieliczną garstkę tych, którzy przylgnęli całym sercem do Jego imienia i Słowa, za co otrzymują pochwałę.

Mimo tego wciąż przeplatające się wyrażenia jak „pozostali” w przypadku Tiatyry, „kilka osób” w Sardes, czy „niewielka moc” w Filadelfii, przypominają nam boleśnie, że żyjemy w czasach upadku i słabości. Jakim wiernym i cierpliwym jest nasz Pan, który w obliczu tak strasznego odstępstwa, wciąż jeszcze stara się o nas i zwraca nasz wzrok ku Niemu – jedynemu schronieniu, azylowi dla wiary i źródłu niewyczerpalnych zasobów.