Listy do siedmiu zborów (2)

biblia (Mini)


Kto ma uszy, niechaj słucha,
co Duch mówi do zborów.
Objawienia Jana 3,22

 

Potrzebujemy bezpieczeństwa?
– Jezus jest tym, który trzyma siedem gwiazd w swej prawej ręce.

Szukamy pociechy w uciskach?
– On jest pierwszym i ostatnim, który był umarły, lecz ożył.

Otaczają nas niejasności co do doktryny, zasługujemy na naganę, potrzebujemy sprostowania, pouczenia w tym, co prawe?
– Do Niego należy ostry miecz obosieczny.

Tęsknimy za życiem i wolnością?
– On jest Synem Bożym, w którym tkwi życie – Kto ma Syna, ma żywot (1J.5,12).

Brakuje nam duchowej mocy?
– On dysponuje siedmioma duchami Boga.

Potrzebujemy wzorca dla bogobojnego życia?
– Spójrzmy na Niego, który jest święty i prawdziwy.

Szukamy drogi dla służby?
– On trzyma klucze Dawida – gdy otwiera, nikt nie zamknie, gdy zamyka, nikt nie może otworzyć. On jest wielkim zarządcą wszechrzeczy.

Potrzebujemy uspokojenia dla skołatanej duszy?
– On jest Amen, bo obietnice Boże, ile ich było, w nim znalazły swoje „Tak” (2Kor.1,20).

Wszystko to przypomina nam, że to On jest pełnią (Kol. 2,10) i może zaspokoić każdą naszą potrzebę.

Czy i Twoja miłość stała się tak letnia, że stoi On u drzwi Twego serca i kołacze? Usłysz Jego głos i otwórz Mu, a wstąpi do Ciebie i będzie z Tobą wieczerzał, zaś Ty z Nim (Obj. 3,20). On obiecuje, że ci, którzy zwyciężą, zasiądą wraz z Nim na tronie, tak jak On zwyciężył i siedzi teraz na tronie Ojca.