mamy orędownika

biblia (Mini)

Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli.
A jeśliby kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca,
Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. 
1. List Jana 2,1
 


Apostoł Jan dzieli się z nami bardzo ważną nowiną: Bóg jest światłością, a nie ma w nim żadnej ciemności (1J.1,5). Przypomina nam o tym fakcie, abyśmy nie grzeszyli.
 
Bóg jest zupełnie odłączony od wszelkiego rodzaju zła. Jest doskonały, czysty i święty i nie może tolerować grzechu w swojej obecności. Jako zbawieni przez Jezusa Chrystusa posiadamy kosztowne stanowisko: stoimy przed Nim jako umiłowane dzieci, mamy dostęp do najbliższej społeczności z Nim. Jak więc możemy nadal jeszcze grzeszyć? Jak możemy zniesławiać świętego Boga, naszego Ojca, przez bezmyślne postępowanie i grzeszne życie? 
 
Ponieważ wierzymy w Jezusa Chrystusa, posiadamy życie wieczne i nie musimy więcej grzeszyć. Bóg uczynił nas zdolnymi, byśmy mogli zachowywać się odpowiednio do Jego chwały. Chciejmy w mocy Ducha Świętego unikać zła i prowadzić życie ku chwale Boga! 
 
A jeśli mimo wszystko zgrzeszymy? Wtedy ważne jest, abyśmy zważali na dwa bardzo istotne aspekty: 
 
– Wieczna relacja z Bogiem, w którą zostaliśmy wprowadzeni, jako dzieci wobec naszego niebiańskiego Ojca, nadal będzie istnieć. W miejscu wiecznego potępienia nie będzie nigdy żadnej na nawo zrodzonej osoby, ponieważ Jezus Chrystus umarł także i za te grzechy, które popełniliśmy lub popełnimy już po naszym nawróceniu. 
 
– Przez grzech zasmuciliśmy Boga i zanieczyściliśmy się nim. Nasze duchowe życie obciążone jest balastem zerwanej społeczności z Bogiem. Sam Pan zrobi wszystko, byśmy tę sprawę uregulowali zarówno przed Nim, jak i przed ludźmi. W jaki sposób?
Słowo Boże daje nam jasną odpowiedź: Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości  (1J.1,9).