miłość Boga do nas

biblia (Mini)W tym objawiła się miłość Boga do nas,
iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako przebłaganie za grzechy nasze.

(1J.4,9-10)

 

Głęboką miłość Ojca jest
– przewyższa zrozumienie.
On Syna swego wydał w śmierć,
by dać nam odkupienie.

Jak wielkim był Ojcowski ból,
strasznymi Syna męki,
gdy ogrom naszych grzechów niósł,
sąd cierpiał z Bożej ręki.

Ów mąż na krzyżu dźwiga na
swych barkach moje winy
i pełen wstydu słyszę ja
wśród szyderstw własne kpiny.

To grzechy me przybiły Go,
kazały znieść cierpienie;
w wygasłym swoim tchu On dał,
mi życie i zbawienie.

Moc, mądrość świata, sława, cześć
– już nie chcę zważać na nie,
mą chlubą Jezus Chrystus sam,
śmierć Jego, zmartwychwstanie.

Dlaczegóż mam mieć z Nim swój dział?
– wciąż tego nie pojmuję.
Lecz serce me to jedno wie:
ja z łaski Jego żyję!