Miłość Boża

biblia (Mini)Albowiem jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
List do Rzymian 8,38-39

 

Czy znasz to miejsce, gdzie Bóg w pełni objawił swoją miłość do Ciebie?
Jest to wzgórze Golgoty. Tam Jezus Chrystus umarł na krzyżu. Po tym, jak człowiek przez tysiące lat udowadniał, że nie chce być posłuszny własnemu Stwórcy, Bóg dał swojego jedynego Syna na ofiarę, aby Jego wrogowie dostąpili ułaskawienia. Właśnie przez to Bóg objawił miłość do ludzi, że posłał na śmierć umiłowanego Syna za tych, którzy Go nienawidzili. Syn Boży umarł na krzyżu z miłości do Ciebie. Poniósł na krzyżu Twoje grzechy i przez to wycierpiał karę, na którą Ty zasłużyłeś. Czy potrafisz pojąć tę wielką miłość?

A co jest największym przejawem Bożej miłości?
Jest nim przebaczenie wszystkich Twoich grzechów, jeśli je Jemu wyznasz. Gdy to uczynisz, dostępujesz usprawiedliwienia a przyjmując Jezusa (Słowo (J.1,12)) i czyniąc Go Panem swego życia, stajesz się dzieckiem Bożym: „Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy” (1J.3,1). Jako dziecko Boże możesz być każdego dnia pewny, że On Cię miłuje!

Nie ma takiego wydarzenia w Twoim życiu, które mogłoby odłączyć Cię od miłości Bożej. Jeśli okoliczności, w jakich się znajdujesz, sprawiają, że wątpisz w to, wspomnij na krzyż Golgoty, gdzie Bóg tak wyraźnie objawił swoją miłość do Ciebie. I nigdy o tym nie zapominaj – obojętnie, co się wydarzy w Twoim życiu, Ty jesteś i pozostaniesz Jego dzieckiem.