Miłość braterska (1)

biblia (Mini)Każdy, kto wierzy, iż Jezus jest Chrystusem, z Boga się narodził, a każdy, kto miłuje tego, który go zrodził, miłuje też tego, który się z niego narodził. Po tym poznajemy, iż dzieci Boże miłujemy, jeżeli Boga miłujemy i przykazania jego spełniamy. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań jego, a przykazania jego nie są uciążliwe.    1. List Jana 5,1-3

 

Miłość do braci i sióstr w wierze potwierdza prawdziwość naszej miłości do Boga. Miłość ta musi być jednak obszerna, dalekosiężna,  obejmująca wszystkich prawdziwych, tzn. nowozrodzonych chrześcijan, bo każdy, kto wierzy, iż Jezus jest Chrystusem, z Boga się narodził. Jeśli zatem zrodzenie z Boga jest powodem i źródłem naszej miłości, to będziemy miłować wszystkich, którzy się z Niego narodzili.

 

Istnieje tutaj jednak pewne realne niebezpieczeństwo. Może zdarzyć się, że będziemy miłowali wierzących, ponieważ oni nam dogadzają, przytakują i obchodzą się z nami w zewnętrznie przyjemny dla nas sposób, nie raniąc i nie dotykając naszego sumienia. Wiedząc o tym, inspirowany przez Ducha apostoł stawia sprawę w bardzo mądry sposób, dodając: Po tym poznajemy, iż dzieci Boże miłujemy, jeżeli Boga miłujemy i przykazania jego spełniamy. Jak już widzieliśmy, miłuję moich braci i siostry jako dzieci Boże tylko wtedy, jeśli miłuję Boga, z którego się narodzili. Jeśli lubię ich osobiście, ot tak – jako miłych przyjaciół – lub miłuję niektórych z nich, to nie miłuję ich wtedy jako dzieci Boże.

 

Jeśli sam Bóg nie zajmuje należnego Mu miejsca w moim sercu, to taki stan wyklucza to, co nosi wzniosłe imię „miłości braterskiej”.

 

według J.N. Darby