miłość braterska

biblia (Mini)dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie
waszą wiarę cnotą,
cnotę poznaniem,
poznanie powściągliwością,
powściągliwość cierpliwością,
cierpliwość pobożnością,
pobożność braterstwem,
braterstwo miłością.

2. List Piotra 1,6-7

 

Dla powściągliwości, dzięki której sprawujemy nad sobą zdrową kontrolę, szybko niezbędną okazuje się cierpliwość względem innych. Bez niej nawet słuszna powściągliwość, utrzymująca nas samych w ryzach, prowadzi do irytacji wobec innych. Cierpliwość ta ma iść w parze z pobożnością – inaczej łatwo przeradza się w pobłażanie dla zła i zgubne kompromisy.

Bogobojność to kroczenie w społeczności z Bogiem, prowadzenie naszego codziennego życia pod Jego nieustannym kierownictwem. Czy przyjmujemy z Jego ręki wszystkie okoliczności życia, które sprawdzają jej prawdziwą wartość – sprzyjające jak i przeciwne? Posiadając bojaźń Bożą, ukierunkowaną na to, co należne Bogu, nie zapomnijmy o miłości braterskiej, która oddaje współwierzącym to, co im się należy. Prawdziwa pobożność powoduje, że szczere uczucia serca skierowane są ku naszym braciom, którzy jak my są dziećmi Boga. Z braterską miłością winniśmy przejawiać miłość – Bożą miłość – inaczej nasza miłość mogłaby ograniczyć się do współwierzących, zamiast działać szeroko wokół nas. Co więcej, miłość braterska jest zagrożona stronniczością i podatna na ludzkie uczucia. Jeżeli rządzi mną miłość Boża, z pewnością będę miłował wszystkich moich braci – miłuję ich, ponieważ należą do Chrystusa i nie ma tu miejsca na stronniczość. Choć większą jest ma radość z duchowego brata, więcej uwagi poświęcam słabemu bratu, podatnemu na upadki i zajmuję się nim z czułą miłością, która unosi się ponad jego słabości. Miłość braterska stawia naszych braci w centrum uwagi. Jednak miłość jest czymś głębszym i skupia się na Bogu:

Po tym poznajemy, iż dzieci Boże miłujemy,
jeżeli Boga miłujemy i przykazania jego spełniamy
                                                1 List Jana 5,2