Miłość Jezusa objawiła się na krzyżu

biblia (Mini)


Miłuję mojego pana, moją żonę i moje dzieci i nie chcę wyjść na wolność.

2. Księga Mojżeszowa 21,5

 

Lecz świat musi poznać, że miłuję Ojca i że tak czynię, jak mi polecił Ojciec. Wstańcie, pójdźmy stąd (Jana 14,31). Pan Jezus wzywa tak swoich uczniów, aby udali się z Nim do Ogrodu Getsemane. Jednak słowa te jednocześnie sygnalizowały początek Jego drogi na krzyż. Z miłości do Ojca Jezus był gotowy wycierpieć wszystko, co miało na Niego przyjść. Także w tych najtrudniejszych godzinach jego najważniejszym celem było wypełnienie woli Ojca, a tym samym uwielbienie Go. Pan objawił swoją miłość do Boga Ojca przez to, że był posłuszny aż do śmierci krzyżowej.

Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie (Efez. 5,25). Kolejnym powodem Jego śmierci krzyżowej była miłość do Kościoła. Przed jego śmiercią Kościół jeszcze nie istniał, ale Pan Jezus już wiedział, że zostanie on utworzony ze wszystkich wierzących czasu łaski. Porównał go też do kosztownej perły. To właśnie dla niej był gotowy oddać swoje życie.

Syn Boży, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie (Gal. 2,20). Gdy Zbawiciel szedł na krzyż, to myślał także o Tobie i o mnie – o tych, którzy w Niego uwierzyli. Jego miłość do każdego z nas była tak wielka, że wycierpiał sąd i poszedł na śmierć, dlatego przez całą wieczność będziemy Mu za to dziękować!