Miłujcie nieprzyjaciół

biblia (Mini)

Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują.
Ewangelia Mateusza 5,44

 
 

Na jednej z wysp Morza Południowego pewien tubylec stał się chrześcijaninem i przyjął biblijne imię – Sofoniasz. Pewnego dnia wykorzystał nadarzającą się okazję i w rozmowie z pogańskim mieszkańcem wioski złożył klarowne świadectwo o swoim Panu. Jego rozmówca trzymał się jednak kurczowo starej wiary ojców plemienia, której nie chciał się absolutnie wyrzec. Głoszona przez sąsiada w jego mniemaniu herezja, doprowadziła go do wściekłości tak, że uderzył Sofoniasza glinianym naczyniem w głowę, które rozbiło się całe w drobny mak. Poszkodowany wycofał się w milczeniu i udał z powrotem do swojej chaty.   

W jej wnętrzu wisiała na ścianie maczuga, którą Sofoniasz potrafił władać po mistrzowsku. Stara natura zaczęła się w nim burzyć. Znajdował się w niebezpieczeństwie , by ulec ogarniającej go żądzy zemsty. Nagle jego wzrok padł na leżący w izbie Nowy Testament. Otworzył go i przeczytał słowa Pana Jezusa wypowiedziane podczas kazania na górze: Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios oraz Miłujcie nieprzyjaciół swoich. Po tym incydencie Sofoniasz postanowił postąpić według tych wierszy i poprosił swego Pana o niezbędną do tego siłę.

Niedługo po tym wydarzeniu, stało się dla niego jasne, co powinien uczynić w tej sytuacji: swojemu przeciwnikowi zaniósł nowy garnek. Ten był tak zdziwiony, a wręcz poruszony tą nadzwyczajną formą „zemsty”, że podarował mu za to dorodny kawałek ryby.  A kiedy dowiedział się bliżej, dlaczego Sofoniasz tak postąpił, chętnie pozwolił przeczytać sobie z tej księgi o tak zadziwiających naukach. Albowiem taka jest wola Boża, abyście dobrze czyniąc, zamykali usta niewiedzy ludzi głupich. (1P.2,15)