moc w świętej krwi

biblia (Mini)

 

Starłem jak obłok twoje występki,
a twoje grzechy jak mgłę.
Księga Izajasza 44,22

 

Czy zaobserwowałeś, jak szybko wiatr rozprasza ciemne, burzowe chmury na niebie, aby za chwilę mogło ukazać się piękne, bezchmurne niebo, tonące w promieniach słońca? Czy pragniesz, by w twoim duchowym życiu miało miejsce podobne zjawisko? Bóg zapewnia, że jest to możliwe, mówi On: Starłem jak obłok twoje występki….

Gdy się zastanowimy nad tym, stwierdzimy, że rzeczywiście grzechy są powodem tego, iż w naszym życiu zapanowała ciemność. Biblia pokazuje, że zapłatą za grzech jest śmierć (Rz.6,23), tak duchowa, jak i fizyczna; z powodu grzechu zasłużyliśmy na karę wiecznego potępienia, jednakże Bóg oferuje nam możliwość jej uniknięcia i otrzymanie „daru łaski”, którym jest życie wieczne.

W jaki sposób Bóg może spełnić tę obietnicę? On posłał własnego Syna, którego wydał na śmierć krzyżową za nasze winy: Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł (Rz. 5,8). Chrystus Pan przelał swoją krew, która jedynie była w stanie „zetrzeć” nasze przewinienia. Słowo Boże jednoznacznie stwierdza: Krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu (1. Jana 1,7).

A Ty, czy nie pragniesz, aby Bóg przez moc krwi Jezusa Chrystusa usunął również i Twoje grzechy? On chce, abyś spędził „bezchmurną” wieczność u boku Tego, który jest „słońcem sprawiedliwości”. Stanie się to, jeśli tylko z wiarą wyznasz Mu swoje grzechy! Bądź przekonany o prawdziwości tych słów: Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy, i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości” (1. Jana 1,9).

Czy pragniesz wolnym od grzechów swych być?
Jest moc w świętej krwi, moc w świętej krwi.
O, pójdź, byś zawsze pokojem mógł żyć,
Gdyż nas święta oczyszcza krew.

Czy chciałbyś bielszym być, bielszym niż śnieg?
Jest moc w świętej krwi, moc w świętej krwi.
Dla serc zbolałych najlepszy w niej lek.
Oczyszczenie jest w świętej krwi.