mój lud zapomniał o mnie

biblia (Mini)

Lecz mój lud zapomniał o mnie, ofiarując kadzidła nicościom, które sprawiły, że się potknęli na swoich drogach, na ścieżkach starodawnych, aby chodzić po manowcach, po drodze nieutorowanej. 
Księga Jeremiasza 18,15

 

Naród izraelski był szczególną Bożą własnością. Jednak tak, jak owce mają skłonność, by się gubić, tak naród ten nieustannie zbaczał z wyznaczonych mu dróg Pańskich. Ich serca ciągle były oporne i niestałe. Księga Jeremiasza jest smutnym dokumentem nieposłuszeństwa tego narodu, choć zawiera też zapowiedź odnowy w przyszłości.

Księga ta zawiera też bardziej uniwersalne przesłanie. Możemy się z niej upewnić, że jeśli nie będziemy podporządkowywać się Słowu Bożemu, to zejdziemy na bezdroża, staniemy się dla Pana bezużyteczni, a ostatecznie stan nasz będzie podobny do ruin Jerozolimy. Co może być tego powodem?

W obecnych czasach zauważamy podobieństwo do czasu niewoli Izraela w Egipcie. Coraz więcej pracy, coraz większe wymagania, coraz trudniej utrzymać się na powierzchni, a diabeł pogania nas, tak jak ówcześni nadzorcy bili Żydów, sprawiając, że nie mamy czasu. Brak poświęcenia czasu dla Boga jest jednym z powodów upadku. Biblia mówi nam o czynach niemoralnych, które miały miejsce także pośród rodu kapłańskiego. W dzisiejszych czasach obserwujemy wybujały rozkwit tego grzechu. Jeśli pozwolimy błądzić bez kontroli naszym myślom i oczom, wkrótce nasze serce zostanie zatrute pożądaniem, a szatan ograbi nas z duchowych skarbów, pozostawiając nas rozbitych i pokonanych.

Innym niebezpieczeństwem jest odszczepieństwo. Jest to pozorne dążenie do prawdy. Na tym gruncie doszło do wielu rozłamów i odstępstw. Niektórzy podobni są do muzyków grających ciągle tę samą nutę. Inni są nieprzejednani w sprawach drugorzędnych. Jeszcze inni bywają zarażeni naukami błądzących nauczycieli i chorują na wszczynanie sporów. Wszystkim brakuje miłości Chrystusowej, aby znosić się nawzajem i troszczyć się o trzodę Pańską.