Mowa o KRZYŻU CHRYSTUSA

biblia (Mini)
Albowiem nie wstydzę się ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka.

List do Rzymian 1,16

 

Nowina o Jezusie Chrystusie, „mowa o krzyżu”, jak mówi Biblia, przez wielu ludzi traktowana jest jak głupstwo. Jednak apostoł Paweł nie wstydzi się jej i nieustannie zwiastuje ewangelię. Istnieje tylko jedna nowina prowadząca do zbawienia, która zasługuje na określenie zbawczej, ponieważ tylko w ewangelii Chrystusowej objawia się Boża siła, która ratuje od wiecznego potępienia i jest w stanie radykalnie odmienić życie człowieka (1Kor.1,18).

W żadnej religii nie istnieje taka moc. W Starym Testamencie ta moc nie została jeszcze objawiona. Bóg wprawdzie podarował ludowi izraelskiemu zakon (prawo) na górze Synaj, ale postawił On też im pewne wymagania, jakich jako grzesznicy nie byli w stanie wypełnić. Zakon podkreślał więc grzeszną naturę człowieka, ale sam nie wskazywał drogi ku przebaczeniu, jak również nie był w stanie uwolnić człowieka od mocy grzechu.

Z ewangelią jest zupełnie inaczej: jako DOBRA NOWINA nie stawia ona żadnych wymagań, ale objawia się w mocy Bożej. To, czego zakon nie mógł dokonać, dokonał Bóg (Rz. 8,3). Przez Jezusa Chrystusa i Jego śmierć krzyżową Bóg przygotował doskonały ratunek: każdy grzech może zostać odpuszczony, człowiek może być uwolniony od niszczącej mocy grzechu, od mimowolnej chęci do czynienia zła. Dzięki temu, więź między Bogiem a człowiekiem może zostać odnowiona.

To wszystko i jeszcze wiele, wiele więcej, zawiera się w słowie „ZBAWIENIE”. Ewangelia nie wymaga od nas, byśmy własnymi siłami próbowali zasłużyć na zbawienie, lecz abyśmy zrozumieli, że Bóg dokonał już wszystkiego w Jezusie Chrystusie. Dopiero wówczas może ona okazać się dla nas prawdziwą mocą Bożą ku zbawieniu.