mowa Pana Jezusa

biblia (Mini)


Najpiękniejszy jesteś wśród ludzi;

rozlany jest wdzięk na wargach twoich.
Księga Psalmów 45,3

 

Pan Jezus był wyjątkowym mówcą. Nigdy nie mówił za wiele, nigdy też zbyt mało, nie wypowiadał słów za wcześnie ani za późno. Zawsze Jego słowa były adekwatne do sytuacji i miejsca, w którym się znajdował.

Jego słowa trafiały do serc i sumień słuchaczy. Słuchając Go nie czuło się ani przesytu, ani niedosytu. Wiele miejsc z Biblii potwierdza, w jak wyjątkowy sposób Pan nauczał:

Albowiem uczył je jako moc mający, a nie jak ich uczeni w Piśmie (Mt.7,29).

Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą (Mk.13,31).

I wszyscy przyświadczali mu, i dziwili się słowom łaski, które wychodziły z ust jego (Łk.4,22).

Nigdy jeszcze człowiek tak nie przemawiał, jak ten człowiek mówi (J.7,46).

Pełni zazdrości Żydzi próbowali przychwycić Pana na jakimś słowie, jednakże zupełnie bezskutecznie: A gdy stamtąd odchodził, zaczęli uczeni w Piśmie i faryzeusze gwałtownie nań napierać i wypytywać go o wiele rzeczy, czyhając nań, by go przychwycić na jakimś jego słowie ( Łk.11, 53-54). Mimo, że ich ataki i oskarżenia były tak gwałtowne, On pozostał spokojny i taktowny, nie zapominając jednak o stanowczym głoszeniu prawdy Bożej.

Chciejmy także i w tym naśladować naszego Pana.