musimy przejść przez wiele ucisków

biblia (Mini)

Zawrócili do Listry, Ikonium i Antiochii, utwierdzając dusze uczniów i zachęcając, aby trwali w wierze, i mówiąc, że musimy przejść przez wiele ucisków, aby wejść do Królestwa Bożego.
Dzieje Apostolskie 14,21-22

 

W drodze powrotnej z wyprawy misyjnej Paweł i Barnaba zawitali do wcześniejszych punktów swojej podróży. W miejscach tych oddali się służbie pasterskiej i utwierdzali w wierze nowo nawróconych uczniów. Nie ukrywali przed nimi, że oczekiwały ich cierpienia. Zapowiedzieli, że są one nieuchronne – nie mówili, że możemy spodziewać się jakichś ucisków, lecz że przez wiele ucisków musimy wejść do Królestwa Bożego.

Ich słowa nic nie straciły na swej aktualności. Możemy próbować zejść z drogi wszelkim trudnościom, ale nie odniesiemy sukcesu. Jeżeli z tchórzostwa unikamy wejścia w konflikt ze światem, pojawią się kłopoty w codziennych okolicznościach lub nawet wśród swoich, wśród wierzących. Apostoł Paweł pisał do Koryntian: Ciało nasze nie zaznało żadnego odpoczynku, lecz zewsząd byliśmy uciśnieni walkami zewnątrz, obawami od wewnątrz (2.Kor. 7,5). Zapewne znamy coś podobnego, choć niestety aż nazbyt często jest na odwrót: opanowani zbyt wieloma obawami co do tego, co na zewnątrz, zaangażowani bywamy w zawstydzające walki wewnątrz, tj. w kręgu ludu Bożego. Tak czy inaczej, uciski przypisane są do życia wierzących. Sam Pan Jezus zapowiedział:
Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, Ja zwyciężyłem świat. (Jana 16,33).

Czy warto uciekać przed trudnościami, przez które możemy przejść zwycięsko z Panem po naszej stronie, by bez Niego wpaść w udrękę, która nie jest Jego wolą dla nas, a wywołana zostaje niewiernością? Sam Pan chce, abyśmy mieli w Nim pokój. Do dziś prawdą pozostają słowa wypowiedziane przez psalmistę, który przeżył z Nim wiele cennych doświadczeń: Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan: Błogosławiony człowiek, który u niego szuka schronienia! Bójcie się Pana, święci jego! Bo niczego nie brak tym, którzy się go boją. Lwięta cierpią niedostatek i głód, lecz tym, którzy szukają Pana, nie brak żadnego dobra. Wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego, ale Pan wyzwala go ze wszystkich (Ps. 34,10-11,21).