myślcie tylko o tym

Myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały.
List do Filipian 4,8

 

Biblia odkrywa przed nami tę ważną prawdę, jak wielkie znaczenie mają nasze myśli: to, jacy jesteśmy, zdeterminowane jest ostatecznie tym, o czym myślimy, co czytamy, jakie filmy lub obrazy oglądamy. Wszystko to czym się  „pasiemy” ma wpływ na to jacy jesteśmy.

W Przypowieściach Salomona czytamy: bo jakie są myśli w jego sercu, taki on sam. Apostoł Piotr w swym 1. Liście (1,13) napisał takie wyrażenie: okiełzajcie umysły wasze (dosłownie: przepaszcie biodra waszego myślenia). Te słowa uczą nas, jak ważne jest, by trzymać na wodzy nasze myśli. W zrozumieniu tej niezwykle istotnej kwestii może nam pomóc następująca ilustracja: w czasach biblijnych ludzie związywali swoje długie szaty, by móc pracować i swobodnie poruszać się. Także i dziś jest wiele spraw, zupełnie drugorzędnych, które powinniśmy „związać”, by móc iść do przodu. Właśnie dlatego chrześcijanie muszą kontrolować swoje myśli. Jakże wiele czasu bezpowrotnie tracimy, myśląc o sprawach, które za miesiąc lub rok będą już nieaktualne i bez znaczenia! Powinniśmy zatem usilnie starać się, by koncentrować nasze umysły na rzeczach wiecznych.

Złe myśli, które, jeśli ich samodzielnie nie osądzimy, prowadzą do złych słów i czynów, w zacytowanym fragmencie Biblii nawet nie są wspomniane. Natomiast wiersz z Listu do Filipian 4,8 uczy nas, jak uwolnić się od takich myśli: przez zastępowanie ich dobrymi. Tylko wtedy męcząca, bezowocna walka przeciwko złu ustąpi miejsca szczęśliwej społeczności z Bogiem pokoju. Wtedy też będziemy mogli ostać się wśród licznych pokus i różnych okoliczności, z którymi na co dzień mimowolnie się spotykamy.