Na teraz dość, odejdź

Lecz gdy zaczął mówić o usprawiedliwieniu, o wstrzemięźliwości i o przyszłym sądzie, Feliks zaniepokoił się: Na teraz dość, odejdź; w sposobnej chwili każę cię zawezwać.
Dzieje Apostolskie 24,25

 

Większość z nas zna ten problem: przychodzi nam wykonać jakieś niewygodne zadanie i zaczynamy się ociągać; oczekuje się od nas podjęcia decyzji, z którą wiążą się nieuchronnie dalsze konsekwencje, my zaś nie potrafimy zdobyć się na podjęcie działań.
Uczeń nie spakuje do plecaka swoich zadań domowych, ponieważ się mu nie podobały. Gospodyni przestanie prasować, gdyż uważa, że to zbyt monotonna czynność. Konieczna wizyta u dentysty z powodu strachu odkładana jest wciąż na dalszy termin. Nadzieja, że to, co pozostawimy samemu sobie, bo z czasem samo się rozwiąże, czasami rzeczywiście może pomóc w zawiłych okolicznościach życia, jednak jeśli chodzi o Boga i pytanie dotyczące wieczności, sposób ten jest całkowicie nieskuteczny.

Dzisiejszy werset z Biblii zaczerpnięty został z relacji o tym, jak apostoł Paweł rozmawiał z rzymskim namiestnikiem Feliksem o usprawiedliwieniu, o wstrzemięźliwości i o przyszłym sądzie. Słowa te napełniły strachem tego człowieka, ponieważ odczuwał, że jest winny i ponosi odpowiedzialność przed Bogiem. Teraz musiałby wyznać Mu swoje przewinienia i mógłby otrzymać przebaczenie. Na to jednak nie potrafił się zdobyć – czy rzeczywiście jedynie z powodu braku czasu?

Każdy człowiek jest winny wobec Boga i jeśli chce ujść przed nadchodzącym sprawiedliwym sądem, musi przyjść do Niego z wyznaniem swojej winy. Powinno odbyć się to jeszcze dzisiaj, nawet jeśli jest to upokarzające i zawstydzające, ponieważ już za chwilę może być na zawsze za późno. Każdy człowiek, który nawróci się do Boga, otrzymuje ułaskawienie w Jezusie Chrystusie. On cierpiał kiedyś na krzyżu również i za Twoje grzechy.