najważniejsze

biblia (Mini)

Albowiem cóż pomoże człowiekowi,
choćby cały świat pozyskał,
a na duszy swojej szkodę poniósł?
Ewangelia Mateusza 16,26

 

Mój sąsiad, który od dłuższego czasu cierpi na astmę, życzył mi niedawno szczęśliwego Nowego Roku. Przy tym dodał: „No i jak najlepszego zdrowia. To najważniejsze!”. Jego ciężki oddech zdradza, że dobrze wie, o czym mówi. Ktoś inny powiedziałby być może: „Najważniejsze to dobre zatrudnienie”. Jeszcze następny przekonany jest o czymś innym: „Nie, bo najważniejsze to dobry partner, który byłby wiernym towarzyszem na drodze życia”. Wszystkie te rzeczy są bez wątpienia bardzo ważne, ale jest coś jeszcze ważniejszego. To coś nie dotyczy co więcej jedynie czasu pobytu tutaj na ziemi, ale ma wieczne konsekwencje.

A ty, czy pomyślałeś już kiedyś o tym najważniejszym?

Dzisiaj rano dowiedziałem się o nagłej śmierci bardzo sympatycznego kolegi z pracy. Sumiennie wykonywał swoje zawodowe obowiązki i był zawsze gotowy do pomocy. Czy poszedł za tym „najważniejszym”? – zastanawiałem się. Czy pomyślał o tym, że będzie musiał stanąć przed Bogiem? Nie gniewaj się, że w przeciągu tego roku spotkasz się w tych rozważaniach częściej z tym pytaniem, gdyż jest ono niesamowicie ważne:

Jesteś gotów, aby stanąć przed Bogiem?

Porozmawiałeś już z Nim otwarcie i szczerze o ciemnych plamach w Twoim życiu? On jeszcze dzisiaj oferuje Ci przebaczenie grzechów. Może Ci wybaczyć, ponieważ Jego własny Syn, Jezus Chrystus, umarł za nasze grzechy. Dlatego to, co najważniejsze dla człowieka w tym życiu, będącym przecież tylko krótkim etapem jego wiecznej egzystencji, w którym rozstrzyga się jego wieczny los,  jest uwierzyć w Jezusa Chrystusa.

Kto nie zna jeszcze Syna Bożego jako swojego Zbawiciela i Pana, temu brak jeszcze tego, co najważniejsze i decydujące – zarówno na czas doczesny, jak i na całą wieczność.