nasze słabości (1)

biblia (Mini)Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej; nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. A Ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi.
(Rz.8,26-27)

 

Gdy Bóg prowadzi swoje dzieci poprzez różne doświadczenia i trudne okoliczności, możemy wyciągnąć pochopny, a przy tym zupełnie błędny wniosek, że jest On obojętny na nasze słabości lub nawet, że jest On ich sprawcą.

W Słowie Bożym są dwa miejsca, które utwierdzają nas w przekonaniu, że absolutnie tak nie jest – są to zacytowane na wstępie słowa z Listu do Rzymian oraz wiersz z Listu do Hebrajczyków:

Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu (Hebr. 4,15).

Przez mieszkającego w nas Ducha Świętego już teraz należymy do nieba, ale przez ciało, które nie zostało jeszcze zbawione, należymy do wzdychającego stworzenia. Nie znamy żadnego lekarstwa czy środka zaradczego na ziemskie trudności; często też nie rozumiemy, jakie są Boże plany i nie wiemy, jak się modlić. Bóg zna nasze słabości, wie o nich również dobrze Duch Święty.

To właśnie osoba Ducha Świętego wstawia się za nami do Boga w niewysłowionych westchnieniach, które sam sprawia w naszej duszy. Zaś Bóg, który bada serca, rozpoznaje zamysł Ducha Świętego. Dlatego, gdy modlimy się, mając jakieś wątpliwości, pamiętajmy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia jego są powołani (Rz.8,28), wtedy pomimo naszych słabości bezpiecznie i pewnie osiągniemy cel.