nasze słabości (2)

biblia (Mini)Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu.
(Hbr.4,14-15)

 

W tych wierszach jest mowa o Panu Jezusie jako o naszym arcykapłanie, który rozumie nasze słabości. On nie jest pobłażliwy, jeśli chodzi o nasze grzechy, gdyż jako święty Bóg bezwzględnie musi je osądzić. Dlatego powinniśmy ciągle na nowo rozpatrywać nasze uczynki w Jego świetle i osądzać nasze grzechy.

Jako nasz arcykapłan Pan Jezus współczuje nam w naszych słabościach i niedociągnięciach. On wie z własnego doświadczenia, z jakimi przeciwnościami i trudnościami borykają się  wierzący w tym świecie. Zna dokładnie nasze  starania, które podejmujemy w usilnej walce o dobro. Pan Jezus wie, jak bardzo ciężko jest nam żyć dla Boga w ciemnym, zepsutym i moralnie upadłym świecie. On pamięta także, że nie zostaliśmy jeszcze uwolnieni od grzesznej zasady, korzenia zła, który w nas mieszka, tkwi w naszym ziemskim ciele.

To wszystko wzbudza w Nim współczucie dla nas. On współczuje nam do głębi i wstawia się za nami u Boga. Tak, On żyje zawsze, aby się wstawiać za nami (Hebr. 7,25). W swojej miłości nieustannie troszczy się, abyśmy mogli otrzymać pomoc w naszych słabościach by nie zgrzeszyć. Dlatego przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze (Hbr.4,16).