nawrócenie

biblia (Mini)Aby otworzyć ich oczy, odwrócić od ciemności do światłości i od władzy szatana do Boga, aby dostąpili odpuszczenia grzechów i przez wiarę we mnie współudziału z uświęconymi.
Dzieje Apostolskie 26,18

 

Słowo „nawrócenie” prawie całkowicie zniknęło z użycia. Być może używa się go okazjonalnie, gdy mówi się o odległych polach misyjnych w pogańskich krajach trzeciego świata albo w zgoła drwiącym, szyderczym kontekście – przeważnie, gdy mówi się z dystansem o tak zwanych „nowych ruchach religijnych”. Niezależnie od tego, słowo to mówi o najważniejszym i najbardziej decydującym wydarzeniu w życiu człowieka.

Kto chce nawiązać relację z żywym Bogiem i osiągnąć prawo wstępu do chwały nieba, musi przeżyć w swym życiu nawrócenie – radykalny zwrot ku Bogu. Nie jest to wyssana z palca doktryna jakiejś sekty, lecz czysta, bezkompromisowa nauka Biblii, Słowa Bożego, przez którą przemawia do nas prawdomówny Bóg, dając nam znać o swych sprawiedliwych roszczeniach.

Nawrócenie oznacza więc całkowity, szczery zwrot w życiu człowieka. Poprzedza je zawsze rozpoznanie naszej odpowiedzialności względem Stwórcy, jaką posiadamy jako ludzie, z jednoczesnym uznaniem, że jej nie sprostaliśmy. Wręcz przeciwnie – dotychczas deptaliśmy jedynie Jego sprawiedliwe prawa i obrażaliśmy Go przez nasze własnowolne, egoistyczne i wykluczające Go życie. Nawrócenie oznacza rozpoczęcie życia, jak można to ująć, całkowicie od nowa. Człowiek, który nawraca się do Boga, przystaje, patrząc szczerze i z żalem na swoje dotychczasowe życie, przyznaje otwarcie przed sobą samym i przed Bogiem całkowicie fałszywy kierunek, w którym ślepo i uparcie kroczył. Wyznaje Bogu swoje winy bez jakiegokolwiek upiększania i zatuszowywania prawdy. Odwraca się od zgubnych, złych dróg, którymi podążał, aby od teraz wieść życie zgodne z świętą wolą Boga.

Gdy człowiek się nawraca, wyznaje Bogu swoje grzechy, a On wskazuje mu na Jezusa Chrystusa i Jego ofiarę przebłagalną jako podstawę, na której przebacza grzechy. Jego umiłowany Syn wycierpiał na krzyżu sprawiedliwy sąd Boży w miejsce wszystkich, którzy w Niego uwierzą. Nie ma nawrócenia bez wiary w Jezusa Chrystusa i Jego dzieło.