Nie bój się i nie lękaj się

biblia (Mini)

Czy nie przykazałem ci: Bądź mocny i mężny?
Nie bój się i nie lękaj się, bo Pan, Bóg twój, będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz.

Księga Jozuego 1,9

 

W słowach Czy nie przykazałem ci…? tkwi bardzo ważna praktyczna zasada. Jeżeli nie posiadamy tego przekonania, że to, co czynimy, jest wolą Bożą, jeżeli przed przystąpieniem do działania nie upewnimy się o tym w Jego obecności – nie liczmy na odwagę do wykonania naszego przedsięwzięcia, gdyż nie będziemy jej posiadać. Niewykluczone, że to, co czynimy, jest rzeczywiście wolą Bożą, ale jeśli nie posiadamy tego przekonania, działamy z ociąganiem, bez niezbędnej pewności i bez radości, które mogłyby nam przy tym towarzyszyć. Najdrobniejsze przeciwności zniechęcają nas i doprowadzają do rezygnacji oraz licznych zwątpień. Musimy jednak pamiętać, że nawet poznanie woli Bożej nie jest samo w sobie siłą do działania.

Bóg dodaje: Nie bój się i nie lękaj się, bo Pan, Bóg twój, będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. W Nowym Testamencie znajdujemy jaskrawy przykład potwierdzający tę zasadę: apostoł Paweł był pochwycony aż do trzeciego nieba, gdzie słyszał tak niewypowiedziane rzeczy, że człowiekowi nie godzi się ich powtarzać (2Kor. 12,2). Czy znalazł w tym siłę w czasie walki? Nie, wręcz przeciwnie – okazało się, że przeżycie to mogłoby raczej wzbudzić zwodniczą pewność siebie – tkwiąca w nim stara natura skłonna była wykorzystać to wyróżnienie ku swej własnej chwale. Te wzniosłe objawienia spowodowały konieczność zadziałania Boga, aby udowodnić apostołowi, jak słabym i niegodnym był w swoim ciele. Gdy więc uświadomił sobie swą niemoc, otrzymał siłę w inny sposób: na drodze, która uczyniła go doskonałym w słabościach (2Kor.12,7-10). To tu tkwiła jego siła i apostoł chlubił się w nich, gdyż w nich moc Chrystusa objawiła się jako doskonała.

Aby wykonać powierzone nam dzieło, potrzebujemy zawsze bezpośredniej siły od samego Chrystusa – siłę stałą i niezmienną, gdyż bez Niego nic nie możemy uczynić.
Pamiętajmy o tej ważnej prawdzie.