Nie ma ani jednego sprawiedliwego

biblia (Mini)

Przeciwko tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem to, co złe w twoich oczach, abyś okazał się sprawiedliwy w wyroku swoim, czysty w sądzie swoim.
Księga Psalmów 51,6

 

Bóg wyraźnie stwierdza w swoim Słowie, że nie ma człowieka, który by nie zgrzeszył.

Nie ma ani jednego sprawiedliwego, nie masz, kto by rozumiał, nie masz, kto by szukał Boga; wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi, nie masz, kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego; Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej (Rz.3,10-12.22-23).

Na takie stwierdzenie, które w jednoznaczny sposób osądza człowieka, możemy zareagować w dwojaki sposób:

Jedni ludzie:

– Uważają siebie za sprawiedliwych – bagatelizują swe grzechy, usprawiedliwiają swoje postępowanie pokazując, że inni są o wiele gorsi od nich – podważając tym samym osąd Boży.  Są też tacy którzy tkwią w religii, zwiedzionej nauce, licząc na to, iż wykonywane czynności, udział w obrzędach, odpusty, sakramenty jak i inne wymysły ludzkie oraz ich „dobre”czyny zrównoważą cały ogrom ich grzechów – liczą na to, że te „dobre” czyny przeważą szalę. Mimo iż tkwią w bałwochwalstwie wierzą oni że w najgorszym wypadku, dzięki miłosierdziu Bożemu, którego w ogóle nie rozumieją, trafią do czyśćca o którym w Słowie Bożym nie ma nawet wzmianki.

Drudzy natomiast:

– Uznali, iż to Bóg jest sprawiedliwy – uznaliśmy, że to On określa, co jest dobre, a co złe, i że swymi grzechami zasłużyliśmy na karę którą jest śmierć (Rz.6,23) – zgadzając się tym samym z Bożym osądem.

Dopóki sami się usprawiedliwiamy, Bóg musi nas potępić. Może nas usprawiedliwić dopiero wówczas, gdy osądzimy swoje postępowanie i przez wiarę przyjdziemy do Pana Jezusa, by u Niego szukać wyratowania z grzechów. Jako ludzie, z natury jesteśmy dumni i niechętnie przyznajemy się do winy. Ale gdy ukorzymy się przed Bogiem i wyznamy swoje grzechy, doświadczymy Jego cudownej łaski; na podstawie dzieła zbawienia dokonanego na krzyżu Golgoty przez Syna Bożego, Jezusa Chrystusa Bóg wybaczy nam wszystkie winy.

Gdyby Pan chciał się z nami prawować, iść w sąd,
Któż z nas by przed Nim ostać się mógł?
Lecz kto swe grzechy porzuci, kto wyzna swój błąd,
Ten śmie spojrzeć w twarz Jego bez trwóg!