Nie oglądaj się za siebie

biblia (Mini)Ratuj się, bo chodzi o życie twoje; nie oglądaj się za siebie i nie zatrzymuj się w całym tym okręgu […] Lecz żona Lota obejrzała się za siebie i stała się słupem soli.
1 Księga Mojżeszowa 19,17.26
 

Historia żony mieszkańca Sodomy imieniem Lot może być opowiedziana w kilku słowach. Mieszkając w Sodomie, poznała ona niemoralne życie tego miasta. Ponieważ jednakże Bóg pragnął okazać jej miłosierdzie, została wraz ze swym mężem i dwiema niezamężnymi córkami zachowana od sądu, który spadł na Sodomę i który ją zniszczył. Jednakże musieli oni być ponaglani przez anioła, aby się pospieszyli i opuścili to przeznaczone do zniszczenia miasto.

Ten obraz przedstawia również nas wszystkich i dzisiaj. Bóg przemawia i ponagla każdego z nas. Nie życząc żadnemu grzesznikowi śmierci, a raczej aby się odwrócił od swojej drogi, a żył (Ez.33,11), bierze go, można by powiedzieć, wprost za rękę.

Jak w takim razie ktokolwiek może odmawiać pójścia z Nim?

Żona Lota spojrzała za siebie. Z żalem i goryczą w swoim sercu odwróciła się w kierunku płonącego miasta, gdzie pozostawiła wszystko, co posiadała, niestety, również swoje przywiązanie i uczucia. Może ktoś pomyśli, że to nie było takie złe, ale jej postępek był oczywistym nieposłuszeństwem wobec Bożego nakazu: Nie oglądaj się za siebie! Nie potrafiła porzucić sodomskiego życia i choć fizycznie wyszła z tego miasta, jej serce tam pozostało. To dlatego również ją dosięgnął Boży sąd.

Bóg nie chce podzielonego serca! Drogi chłopcze, droga dziewczyno, jeśli pragniesz naśladować Jezusa, musisz podjąć ostateczną decyzję; ten ginący świat – albo Jezus, ale nigdy jedno i drugie naraz. Droga wiary jest drogą zbawienia, ale wymaga wyrzeczeń, jednak opłaca się podjąć ten trud. Jego końcem jest wieczne życie w niewyobrażalnej dla człowieka wspaniałości Bożej! (por. Hbr.11,24-27).