nie omieszkał dawać o sobie świadectwa

biblia (Mini)Jednakże nie omieszkał dawać o sobie świadectwa przez dobrodziejstwa, dając wam z nieba deszcz i czasy urodzajne, napełniając pokarmem i radością serca wasze.
Dzieje Apostolskie 14,17

 

Żaden człowiek nie może zobaczyć Boga. Ale czy to oznacza, że Go nie ma? – Cóż za głupi wniosek! Kto podziela pogląd, że to, czego nie widzi, nie istnieje, powinien włożyć palec do gniazdka. Choć nie możemy oglądać Boga naocznie i namacalnie, to w różnoraki sposób dał On i wciąż daje wyraz swojej niezaprzeczalnej egzystencji:

1. Poprzez przyrodę (naturę).
To właśnie po dziele rozpoznaje się mistrza: To, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Bo niewidzialna jego istota, to jest wiekuista jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę (Rz.1,19-20).

2. Przez sumienie i osobiste doświadczenia.
Bóg dał każdemu człowiekowi sumienie, aby mógł rozróżniać dobro od zła (Rz.2,15). W różnorakich okolicznościach naszego życia pozwala nam często doświadczać swojej dobroci (Mt.5,45; Dz.17,25).

3. Przez spełnione proroctwa.
Bóg, który sam zna przyszłość, oznajmił w Biblii wiele proroctw, które się spełniły. Wspomnijcie (…), że Ja jestem Bogiem i nie ma innego, jestem Bogiem i nie ma takiego jak Ja. Ja od początku zwiastowałem to, co będzie, i z dawna to, co jeszcze się nie stało. Ja wypowiadam swój zamysł, i spełnia się on, i dokonuję wszystkiego, czego chcę (Iz.46,9-10).

4. Przez Jezusa Chrystusa, swojego Syna.
W Nim Bóg objawił się w pełni. Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, objawił Go (Jana 1,18). Bóg się objawił! Teraz zaś każdy, kto chce, może doświadczać Jego bliskości i niezgłębionej miłości.