Niedzielne ubranie

biblia (Mini)

Będę błogosławił Pana w każdym czasie,
chwała jego niech będzie zawsze na ustach moich!
Psalm 34,2

 

Kiedy byłem młodszy, często spędzałem wolne od szkoły dni u moich dziadków na wsi. W każdą niedzielę chodziliśmy razem pieszo dwa kilometry na nabożeństwo. Wychodząc z domu, zakładaliśmy zawsze, rzecz jasna, nasze najlepsze ubrania. Po powrocie trzeba było się przed obiadem znowu przebrać. Na co dzień zadowalaliśmy się bowiem zwykłym, powszednim strojem. 

A teraz zadajmy sobie poważne pytanie: ile dni w tygodniu nosimy nasze „niedzielne ubranie”? Innymi słowy – jak często żyjemy w usposobieniu chrześcijanina, który pragnie przynosić Bogu cześć i chwałę? Albo może w ciągu tygodnia stawiamy kreskę nad tym wszystkim, co zajmuje nas w niedzielę – nic więcej z chwały dla Pana, żadnej modlitwy, ani śladu po czytaniu Biblii, nie mówiąc już o duchowej pieśni i naszym praktycznym zachowaniu? Czy nie istnieje takie niebezpieczeństwo, że niektórzy będą traktowali te sprawy jak pewien rytuał i zadowalali się w tym względzie pustym pozorem pobożności ? (por. 2Tym.3,5)

Takim zachowaniem jesteśmy w stanie oszukać co najwyżej przyglądających się nam ludzi i nas samych. Ale niech nikt sobie nie myśli, że jest w stanie wmówić cokolwiek Bogu. On widzi nasze serce; wie, czy ono rzeczywiście szczerze do Niego należy i czy również w ciągu tygodnia bije dla Niego. Dołóżmy wszelkich starań, aby nie należeć do tych, którzy utrzymują, że znają Boga, ale uczynkami swymi zapierają się go (Tyt.1,16)

W tym znaczeniu powinniśmy nie zmieniać naszego „ubrania” przebierając się w strój powszedni, lecz każdego dnia nosić „niedzielne ubranie” pokory i prawdziwej bogobojności, nie zaś pozornej świętości. Czuwajmy także i nad tym, aby nasze nieuniknione kontakty ze światem i jego duchowe brudy nie wkradły się do naszych serc i nie zabrudziły naszego odświętnego stroju.