Niepokalany

 

Któż z was może mi dowieść grzechu?
Ewangelia Jana 8:46

 

Gdy Pan Jezus zadał otaczającym Go ludziom pytanie zacytowane w powyższym fragmencie Ewangelii Jana, nie otrzymał żadnej odpowiedzi. Wiedzieli dobrze, że nie uda się im udowodnić Mu choć jednego grzechu.

Pytanie to w tamtej chwili pozostało bez odpowiedzi. Potem przyszedł jednak czas, kiedy odpowiedziano na nie niezwykle wyraźnie. Poznano prawdę: Pan Jezus nie popełnił żadnego grzechu. Musieli to przyznać nawet Jego wrogowie. Piłat kilkakrotnie stwierdził: Ja w nim żadnej winy nie znajduję (Jana 18,38; 19,46). Jego żona kazała mu przekazać: Nie wdawaj się z tym sprawiedliwym (Mt. 27,19). Król Herod nie znalazł też nic u Pana Jezusa, co by zasługiwało na karę (Łk. 23,15). Judasz, który zdradził Pana, wyznał żydowskim przywódcom: Zgrzeszyłem, gdyż wydałem krew niewinną (Mt. 27,4), a ukrzyżowany obok Jezusa złoczyńca zaświadczył: Ten zaś nic złego nie uczynił (Łk.23,41). Wreszcie obecny pod krzyżem setnik stwierdził: Zaiste, człowiek ten był sprawiedliwy (Łk. 23,47).

Wszystkie listy Nowego Testamentu poświadczają dobitnie bezgrzeszność Jezusa Chrystusa. Jego uczeń, Piotr, człowiek czynu, pisze w swoim liście: On grzechu nie popełnił (1. Piotra 2,22). Apostoł Paweł, posiadający największe poznanie tajemnic Bożych, stwierdził: On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił (2 Kor.5,21). A apostoł Jan, który leżał na piersi Pana, wyznał: A grzechu w nim nie ma (1 Jana 3,5).

Jakże godny najwyższego podziwu jest Ten, który grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo [dosł. drzewie](1 Piotra 2,24)!