nietolerancyjna prawda

biblia (Mini)

Ja, jedynie Ja, jestem Panem,
a oprócz mnie nie ma wybawiciela.

Księga Izajasza 43,11

 

Pewne znane przysłowie mówi: „Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu”. Oznacza ono: istnieje wiele możliwości i dróg, które prowadzą do upragnionego celu. Jest to niejednokrotnie prawdą w naszym życiu, ale nie dotyczy to tego, w jaki sposób można dotrzeć do Boga.

Różne religie starają się przekonać nas, że tak jest, natomiast są one wymyślone przez człowieka i nie prowadzą do jednego celu, jednak Bóg mówi w Biblii, że do zbawienia wiedzie tylko jedna droga. To według niektórych bardzo nietolerancyjna prawda. Jednak Bóg natchnął i powołał pisarzy Biblii, aby ją poświadczyć. W Ewangelii Jana 14,6 czytamy: Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.

W Dziejach Apostolskich 4,12 apostoł Piotr powiedział do przywódców żydowskich: I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia [poza imieniem Jezus] pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni.

W 1. Liście do Koryntian 3,11 apostoł Paweł oświadcza: Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus.

Jedynie przez wiarę w Jezusa Chrystusa człowiek osiąga pokój z Bogiem, zbawienie swojej duszy i życie wieczne!

Amen.