niewidoczna służba

biblia (Mini)Andrzej (…) spotkał najpierw Szymona, brata swego, i rzekł do niego: Znaleźliśmy Mesjasza (to znaczy: Chrystusa). I przyprowadził go do Jezusa. Jezus, spojrzawszy na niego, rzekł: Ty jesteś Szymon, syn Jana; ty będziesz nazwany Kefas (to znaczy: Piotr).
Ewangelia Jana 1,41-42

 

Andrzej, w przeciwieństwie do swojego brata, Szymona Piotra, był spokojnym, nie zwracającym na siebie uwagi sługą Pana Jezusa. W Ewangelii Jana wymieniony jest tylko trzykrotnie. Pierwszym miejscem jest dzisiejszy werset z Biblii. Czytamy tam, że to właśnie on znalazł swojego brata i przyprowadził go do Jezusa. Przez to uczynił coś bardzo ważnego dla Boga, dla Piotra, jak i dla wszystkich chrześcijan.

O Szymonie Piotrze dowiadujemy się o wiele więcej. On miłował swojego Pana i raz wydał o Nim piękne świadectwo: Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego. Później, w Dziejach Apostolskich, możemy przeczytać, że był on bardzo użytecznym narzędziem w pracy dla Pana. Piotr głosił ewangelię, przyprowadzając wielu ludzi do opamiętania. Szymon Piotr napisał także dwa listy o charakterze pasterskim do chrześcijan pochodzenia żydowskiego, które są zawarte w Piśmie Świętym. Na końcu swojego pierwszego listu nazywa Marka, autora Ewangelii, swoim synem. Z tego możemy wywnioskować, że Piotr miał dobry, duchowy kontakt z Markiem i mógł udzielić mu wielu informacji przydatnych do spisania Ewangelii.

Wszystko jednak zaczęło się od Andrzeja, który przyprowadził swojego brata, Piotra, do Pana. Ta mała, niewidoczna służba, była dla Pana Jezusa bardzo wartościowa. Także dzisiaj nie możemy tych naszych małych zadań uważać za błahe, lecz powinniśmy wiernie je wykonywać dla Pana Jezusa. Dla Niego są one bowiem ważne i wartościowe, a ich rezultaty będziemy mogli oglądać kiedyś w niebie.