niezależnie od uczynków


Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim [Bogiem] żaden człowiek.
Uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od uczynków zakonu.

List do Rzymian 3, 20.28

 

W naszym życiu nieraz możemy spotkać ludzi, którzy pomimo że są religijni i mienią się wprawdzie chrześcijanami, ewidentnie nie posiadają w swoich sercach pokoju. Z czego to wynika? Przeważnie ze skupiania się na sobie samych. Gdy osiągają sukcesy, są z tego zadowoleni i dumni, ale gdy tylko popadają w problemy i niesławę, ich pewność siebie znika, a pojawiają się dotkliwa gorycz i zwątpienie. Biblia naucza, że polegając na sobie samych, nie można otrzymać błogosławieństwa.

Nasze wysiłki nie przybliżą nas do Boga. Biblia, nieomylna księga Boża, wyjaśnia nam, że wszelkie nasze starania, aby otrzymać Bożą przychylność i usprawiedliwienie, nie mają dla Niego żadnego znaczenia. Dlaczego? Ponieważ wszystkie nasze starania pochodzą z serca, które jest grzeszne i skażone, a przed Bogiem jest jak splamiona szata. Dlatego: Nie ma ani jednego sprawiedliwego (…), nie masz, kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego (Rz. 3, 10.12).

To, czego musimy nauczyć się, aby nie patrzeć na siebie, to z wiarą spoglądać na Jezusa Chrystusa oraz na dokonane przez Niego dzieło na krzyżu Golgoty. On nie tylko pod każdym względem zadowolił Boga, ale także zajął nasze miejsce i poniósł na krzyżu karę za nasze grzechy – także naszą dumę i samowolę – abyśmy mogli w wierze, bez przeszkód, podążać tylko za Nim, naszym Wybawicielem i doskonałym wzorcem do naśladowania!