nowa natura

biblia (Mini)Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się! Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. A takimi niektórzy z was byli; aleście obmyci, uświęceni, i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w Duchu Boga naszego.
1 List do Koryntian 6,9-11

 

Apostoł Paweł przedstawia pełen powagi opis zła jakim kwitło ono w starożytnym Koryncie, a na które nie ma najmniejszego miejsca w Królestwie Bożym. Po zaprezentowaniu odstraszającego zepsucia ludzkiej natury (ciała) mówi: A takimi niektórzy z was byli. Cudowna łaska, która potrafi wyrwać nas z najniższego stanu wewnętrznej degeneracji i oddalenia od Boga. Tylko ona może wydźwignąć nas z upadku i połączyć z Chrystusem, przenosząc do najwyższego miejsca chwały – do domu Ojca!

Święci w Koryncie znajdowali się kiedyś w smutnym stanie i dlatego, znajdowali się w niebezpieczeństwie, by nie trzymając się mocno Chrystusa, z łatwością popaść w dawne nawyki. Jakimi nie byłyby obecne wśród nich rodzaje zła, którymi apostoł musiał się zająć, mówi: Aleście obmyci, uświęceni, i usprawiedliwieni. Mówiąc o obmyciu, nie ma na myśli stałej konieczności przykładania miary Słowa, przez które zostają usuwane codzienne zanieczyszczenia, zakłócające społeczność wierzącego z Chrystusem. Prawda ta przedstawiona jest w scenie obmywania nóg, w Ewangelii Jana 13. Nasze miejsce wskazuje jednak na dzieło Ducha w nowym narodzeniu, które dokonało się jeden raz na zawsze (Hbr.10,14). Przez nie została podarowana nam nowa natura, która wzdryga się przed nieczystościami ciała, tj. starej, zmysłowej i skażonej natury.