o jutrze decydujesz dzisiaj!

biblia (Mini)Dziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych.
List do Hebrajczyków 3,7-8
Albo może lekceważysz bogactwo jego dobroci i cierpliwości, i pobłażliwości, nie zważając na to, że dobroć Boża do upamiętania cię prowadzi?
1. List do Koryntian 5,17

 

Pewne towarzystwo ubezpieczeniowe posługiwało się hasłem reklamowym:

„O jutrze decydujesz dzisiaj!”.

O jakim jutrze? – Wyraźnie chodziło tutaj o materialne sprawy doczesnego życia. Zdanie to ma jednak również ogólniejsze znaczenie. Znajduje szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach życia. Ma nam po prostu do powiedzenia, że nasze życie naznaczone jest decyzjami, które musimy podejmować, a z których niejedna wywiera wpływ na całą naszą przyszłość na ziemi. Ma się tak w przypadku wyboru zawodu, małżonka czy miejsca zamieszkania. Błędna decyzja w takich sprawach może być często nieodwracalna i mieć tragiczne konsekwencje na całe nasze życie.

Ale co w takim razie mamy powiedzieć o decyzji, której skutki wychodzą daleko poza teraźniejsze życie? Pomyślmy wszyscy o zbawieniu. W tej kwestii rozstrzygamy już dzisiaj –  i to na całą wieczność! Dlatego też apostoł Paweł napominał tak uporczywie: Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał; w miejsce Chrystusa prosimy: Pojednajcie się z Bogiem oraz: Oto teraz dzień zbawienia (2Kor.5,20; 6,2).

Posługując się mową obrazową, w Słowie Bożym Salomon ostrzega nas, że po śmierci nie ma mowy o zmianie położenia: Drzewo (…) tam leży, gdzie pada (Kz.11,3), a prorok Amos wzywa: Przygotuj się na spotkanie twojego Boga!