obietnice Boże

biblia (Mini)

Sam bowiem powiedział: Nie porzucę cię ani cię nie opuszczę. Tak więc z ufnością możemy mówić: Pan jest pomocnikiem moim, nie będę się lękał, cóż może mi uczynić człowiek?
List do Hebrajczyków 13,5-6

 

W Biblii jest wiele obietnic dla wierzących, a Bóg ich wszystkich dotrzymuje.
Bóg nie jest człowiekiem, aby nie dotrzymał słowa, ani synem człowieczym, aby żałował. Czy on powiada, a nie czyni, i mówi, a nie spełnia? (4M.23,19).

Pan zapewnia każdego z nas: nie porzucę cię. Jest to obietnica Jego pomocy. On pamięta o nas, pomagając nam w codziennych naszych troskach i problemach; wie, czego nam potrzeba i daje nam tyle siły, odwagi i mądrości, ile w danej chwili potrzebujemy.

Pan również obiecuje: nie opuszczę cię. W tym zawiera się zapewnienie o Jego stałej obecności. Nigdy nie jesteśmy sami, ponieważ nasz Zbawiciel nas nie opuszcza; On jest zawsze przy nas; zarówno wtedy, gdy dobrze nam się powodzi, ale również wtedy, gdy źle.

Jeśli zaufasz tym Bożym obietnicom, nigdy się nie zachwiejesz! Jego pomoc i obecność dodadzą ci odwagi w trudnych chwilach; zniknie strach przed nieznaną przyszłością czy też ludzką wrogością, jak również obawa przed sytuacjami i decyzjami, na które nie jesteś jeszcze przygotowany. Razem z Dawidem możemy śmiało zawołać: z Bogiem moim przesadzam mur (Ps. 18,30)!

Bóg obietnice swe spełni, wieczne i pewne są,
Jezus potwierdził je w pełni świętą, niewinną krwią.
Wszystko tu runąć może, góry upadną w morze,
Lecz obietnice Boże wieczne i pewne są!