Obywatelstwo

biblia (Mini)

Albowiem Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek.
Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma,
ale Pan patrzy na serce.

1. Księga Samuela 16,7

 

 

Pewien człowiek wyemigrował do Ameryki w wieku około dwudziestu lat. Gdy się zestarzał i miał dziewięćdziesiąt lat, zapragnął jeszcze raz zobaczyć swój ojczysty kraj. Podczas podróży do Europy zatrzymał się więc na kilka miesięcy w Danii, zanim powrócił do Stanów Zjednoczonych. Ku swemu zdziwieniu dowiedział się, że chociaż mieszkał w Stanach Zjednoczonych już siedemdziesiąt lat, nie był obywatelem amerykańskim, jak dotąd przypuszczał. W oczach prawa w Ameryce nadal był cudzoziemcem.

 

Podobnie jest w życiu religijnym wielu osób. Przyznają się oni do chrześcijaństwa, a w rzeczywistości nimi nie są! Wielu uczęszcza regularnie w niedzielę do kościoła, cerkwi, zboru i wykazują się tam nawet aktywną postawą. Prawdopodobnie ludzie tacy uważają, że ich religijne zwyczaje czy fakt, iż urodzili się w rodzinie chrześcijańskiej są wystarczające, aby kiedyś osiągnąć zbawienie. Jest to jednak wielka pomyłka! To, iż od wielu lat, „z dziada pradziada” są katolikami, prawosławnymi, ewangelikami, protestantami itp. wcale nie oznacza tego, że są dziećmi Bożymi, że są zbawieni. Gdy regularnie i z żarliwością biorą udział we wszystkich obrzędach i kultach swojego wyznania, będąc osobami bardzo religijnymi, tak naprawdę nie są i nigdy nie byli dziećmi Bożymi. Przynależność do jakiejkolwiek religii nie oznacza, iż posiadamy obywatelstwo Królestwa Bożego.

 

Biblia mówi: Człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa (Gal.2,16). Nie ma innej alternatywy! Bóg jest tym, który usprawiedliwia. On czyni to na podstawie dzieła odkupienia dokonanego na krzyżu przez Jezusa Chrystusa. Tam, przed Bogiem, Tym, który jest Święty, Zbawiciel poniósł karę za grzechy wszystkich, którzy w Niego wierzą. Umarł oczywiście za wszystkich ludzi, ale zbawienia dostępują tylko ci, którzy Mu zaufali; oni mają przebaczenie – są usprawiedliwieni. W Bożych oczach są jedynymi prawdziwymi chrześcijanami, a ich sposób życia powinien być tego dobitnym świadectwem.