oddanie się Panu

biblia (Mini)


Oddawali nawet samych siebie najpierw Panu.
2. List do Koryntian 8,5

 

Dzisiejszy werset z Biblii mówi o chrześcijanach z Macedonii, którzy odwrócili się od służenia martwym bożkom, a zwrócili się do żywego i prawdziwego Boga.

Paweł z radością pisze, że Ci wierzący szczodrze wspomagali biednych z Jerozolimy, mimo że sami nie posiadali zbyt wiele. Ich hojność była wyrazem oddania i poświęcenia się Panu, ponieważ „oddawali nawet samych siebie najpierw Panu”. Z ich postawy także i my możemy się czegoś nauczyć:

1. W pewnym momencie w swoim życiu podjęli decyzję: oddali się całkowicie Temu, który umarł za nich na krzyżu. Czy to poświęcenie się Panu jest też widoczne w naszym życiu?

2. To postanowienie było dobrowolne. Z radością oddali się Panu do dyspozycji. Nasz Zbawiciel czeka, abyśmy także my z ochotą Mu służyli.

3. Oddali samych siebie. To dotyczyło ich osobiście i oznaczało poświęcenie wszystkiego: ich ciała, siły, majętności, czasu, zdolności, serc. Czy my też chcemy wszystko oddać Panu?

4. Oddali się Panu. Ci wierzący byli świadomi, że Pan ma do nich pełne prawo, gdyż przez wykupienie ich swoją krwią stali się Jego własnością. Czy i my uznajemy Go Panem w naszym życiu?

5. Najpierw oddali się Panu. Jezus Chrystus zajmował pierwsze miejsce w ich życiu. A które miejsce zajmuje w Twoim?