Odkupiciel mój żyje

biblia (Mini)

Lecz ja wiem,
że Odkupiciel mój żyje.
Księga Joba 19,25

 

 

Obok Jana Sebastiana Bacha, Jerzy Fryderyk Händel uznawany jest za jednego z najświetniejszych kompozytorów późnego baroku. Jego impulsywny charakter przyczynił się do powstania wielu anegdot. Pewnego razu Händel kupił obraz, który był uważany za oryginalne dzieło Rubensa. Kiedy jeden ze znawców sztuki zakwestionował jego autentyczność, kompozytor wystosował do niego następujący list: 

„Drogi Panie, niedawno nabyłem wspaniały obraz Rubensa. Niektórzy ludzie jednak uznają, że to niesamowite dzieło jest jedynie kopią. Proszę sobie tylko wyobrazić: kopia! Co za niesłychane stwierdzenie! Jestem gotowy połamać wszystkie żebra następnej osobie, która odważy się wypowiedzieć takie bzdury. Proszę niech mnie Pan odwiedzi najszybciej jak to możliwe! Chciałbym usłyszeć Pańską szczerą opinię na temat tego obrazu.”

Groźba zawarta w liście skłania nas do zastanowienia się, czy Händel faktycznie pragnął szczerej opinii. Z listu wynika jasno, że nie był on gotów spojrzeć prawdzie w oczy, gdyby miała okazać się dla niego niekorzystna. 

A czy my potrafimy przyjąć Bożą, niesfałszowaną prawdę? Słowo Boże jasno stawia sprawę odnośnie naszego stanu: Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej i są usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie (Rz.3,23-24). W naszym przypadku, inaczej niż w przypadku sfałszowanego obrazu, defekt – choć brzemienny w skutki – można jednak naprawić. Musimy zaakceptować Boży sąd nad nami i zaakceptować odkupienie oferowane nam w Jezusie Chrystusie. 

Grobowiec Händla w opactwie westminsterskim ukazuje mistrza, ślepego z powodu wieku, trzymającego partyturę z jego słynnym oratorium „Mesjasz”. W tym dziele możemy usłyszeć arię pt. „Wiem, że Odkupiciel mój żyje!” Dzięki temu zapewnieniu każdy może otrzymać za darmo życie wieczne.