odnowienie umysłu

Nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe.
List do Rzymian 12:2

 

Napomnienia zapisane w dzisiejszym wersecie biblijnym są w zasadzie jednoznaczne: mamy nie dopasowywać się do tego świata, ale nasze myślenie ukierunkować na badanie woli Bożej i wprowadzać ją w czyn.

Świat, w którym żyjemy – w szkole, w miejscu pracy, w drodze i wśród sąsiadów – nieustannie wywiera na nas wpływ. Często go dostrzegamy, bywa jednak, że uchodzi to naszej uwadze. Dlaczego wpływ tego świata na wierzącego chrześcijanina jest tak niebezpieczny? Ponieważ otaczający go świat stanowi spójny system, który nie jest bezpośrednio poddany panowaniu Bożemu, lecz jest pod przywództwem boga tego świata – szatana. Świat ten dowiódł ostatecznie przez ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, że nienawidzi Boga i buntuje się przeciwko Niemu. Dlatego jako dzieci Boże powinniśmy zachować wielką ostrożność, by nie przejmować ideologii tego świata i nie wprowadzać jej w swoim życiu. Tym samym bowiem moglibyśmy mieć udział w jego skierowanych przeciwko Bogu buntowniczych zasadach i grzechu.

W jaki więc sposób możemy rozpoznać, co jest dobrą i doskonałą wolą Boga? Nie mogą tu być wyznacznikiem nasze uczucia lub naśladowanie tego, co robią inni, lecz wyłącznie Słowo Boże. To w nim Bóg objawił nam swoją wolę. Naszym poważnym problemem jest jednak nasza słaba znajomość Pisma Świętego. Jak więc możemy właściwie rozpoznać, co jest Bożą wolą?

Oby napomnienia dzisiejszego wersetu biblijnego nie tylko uczuliły nas na to, jak wygląda nasze codzienne życie, lecz również stały się bodźcem do częstego i systematycznego zagłębiania się w treść Słowa Bożego.