Odrzuciwszy wszelki grzech

biblia (Mini)
Odrzuciwszy więc
wszelką złość i wszelką zdradę,

i obłudę, i zazdrość, i wszelką obmowę…
1. List Piotra 2,1

 

Zdarza się, że jako nowo zrodzeni i zbawieni, nadal grzeszymy. Jednak Pan Jezus nie chce, by nasze życie zostało opanowane przez grzech, przez ten motor zła, który mieszka w każdym człowieku. Przez swoją śmierć na krzyżu Pan uwolnił nas od jego potężnej i dominującej władzy. Teraz już NIE MUSIMY więcej grzeszyć. Jeśli każdego dnia będziemy pielęgnować społeczność z naszym Zbawicielem i jeśli nasze życie w mocy Ducha Świętego będzie rozwijać się ku chwale Bożej, wtedy mieszkający w nas grzech nie będzie miał na nas wpływu. Nie zapominajmy jednak o tym, że sami z siebie nie jesteśmy w stanie zignorować podszeptów zła.

Niektóre złe uczynki człowieka zostały wymienione w dzisiejszym wersecie:

Złość – to słowo zawiera w sobie wszelką złą mowę oraz czyny.

Obłuda – nie chodzi tu koniecznie o kłamstwo. Jesteśmy również wtedy obłudni, gdy część prawdy przemilczymy i gdy coś przedstawimy w nierzeczywistym świetle; gdy działamy tak, jak gdybyśmy byli jak krzywe zwierciadło.

Zdrada – objawia się wtedy, gdy zewnętrznie przyjmujemy postawę bardziej pobożną lub pozornie szlachetną, przeciwnie do rzeczywistości, aby w ten sposób zmylić innych ludzi.

Zazdrość – pojawia się wtedy, gdy pragniemy mieć coś, co należy do kogoś innego. Zazdrość jest grzechem w naszym sercu, który zatruwa nasze życie.

Wszelka obmowa – obmowa to pośpieszne rozgłaszanie złych wieści o innych, stawianie ich w złym świetle. Zasadą obmowy jest czynienie tego nie wobec domniemanego winnego, lecz wobec innych, tak, by z jednej strony nie dać obmawianemu możliwości bezpośredniej obrony oraz stworzyć swobodne pole do nadużyć (oszczerstw, oczerniania, złych domysłów i plotek). Jakże szybko źle mówimy o innych!

Wszystkie te rzeczy, jeśli znajdują miejsce w naszym postępowaniu, winniśmy rozpoznać, całkowicie potępić i wyznać je Bogu. Tylko w ten sposób, odrzuciwszy wszelki grzech, dzięki łasce Bożej będziemy mogli oczyszczeni nadal podążać w szczerości i robić postępy na drodze wiary.