odświętna szata

biblia (Mini)Przeto znowu wyznacza pewien dzień „dzisiaj”, mówiąc przez Dawida po tak długim czasie, jak to przedtem zostało powiedziane: Dziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych.
List do Hebrajczyków 4,7

Baczcie, abyście nie odtrącili tego, który mówi; jeśli bowiem tamci, odtrąciwszy tego, który na ziemi przemawiał, nie uszli kary, to tym bardziej my, jeżeli się odwrócimy od tego, który przemawia z nieba.
List do Hebrajczyków 12,25

Na krótko przed swym ukrzyżowaniem, Jezus opowiedział historię o królu, który wyprawił wesele swojemu synowi. Przypowieść ta w cudowny sposób ukazuje nam Bożą łaskę, która zachęca przeróżnych ludzi do dzielenia z nim radości. Wszystko jest gotowe. Nie ma już nic do dodania. Pozostaje jedynie odpowiedzieć na Boże wezwanie. Nieczęsto odrzuca się zaproszenie na uroczystość weselną, zważywszy, że tu chodzi przecież o przyjęcie królewskie. Tymczasem zaproszeni nie przyjmują propozycji, rozchodzą się do swoich zajęć, czy to na roli, czy to w sferze działalności handlowej.

Ta nieoczekiwana reakcja obrazuje nasz stan. O ile chętnie przyjmujemy zaproszenie wystosowane w celach towarzyskich, o tyle wolimy przemilczeć sytuacje, w których zapraszającym jest sam Bóg. To zignorowane zaproszenie przedstawia nam niedowiarstwo. Pytamy z niedowierzaniem : cóż On mógłby mi dać? A mimo to, Bóg nie ustaje i wciąż nas zaprasza.

Nie odrzucajmy Jego zaproszenia! Nie szukajmy wymówek pod pretekstem pracy czy zajęć rodzinnych. Sala weselna będzie zapełniona tymi, którzy przyjmą zaproszenie, i to bez względu na to, jak niegodnymi są w oczach ludzi. Przyjęcie zaproszenia to obraz zbawienia przez Bożą łaskę. Aby uczestniczyć w tej uczcie, potrzebna nam jest odświętna szata – wystarczy przywdziać odświętną szatę, daną przez króla aby wejść na uroczystość. Oto jedyny warunek: odrzucenie naszej własnej prawości i przyobleczenie się w „szatę” prawości Chrystusowej (1. Kor. 1,30-31).